ČSN EN 1021-1 (910232) Zrušená norma

Nábytek. Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku. Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta (mod ISO 8191-1:1987)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1021-1:1993. Stanoví zkušební metodu pro zkoušení zápalnosti skladby kombinací materiálů, jako jsou potahy a výplně používané při výrobě čalouněného nábytku, kdy zdrojem zapálení je žhnoucí cigareta. Zkouška zjišťuje pouze zápalnost kombinace materiálů použitých na čalouněný sedací nábytek, a ne zápalnost jednotlivých materiálů použitých na jeho výrobu. Poskytuje informaci, nikoliv záruku, o zápalnosti hotového kusu nábytku. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. Za pozornost stojí kapitola 5 Ochrana zdraví a bezpečnost osob provádějících zkoušku. Ve třech článcích jsou uvedeny všeobecné pokyny, vymezení podmínek a vyjmenovány vhodné hasicí prostředky. Podrobnosti o požární prevenci obsahuje informativní příloha A: "Pokyny pro uživatele normy". Jak text kapitoly 5, tak i text této přílohy je prakticky identický s textem obdobné přílohy v části 2 této normy. ČSN EN 1021-1 (91 0232) byla vydána v únoru 1996. Nahradila ČSN ISO 8191-1 ze srpna 1993.

Označení ČSN EN 1021-1 (910232)
Katalogové číslo 19021
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963190211
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN 1021-1 (910232)
Tato norma nahradila ČSN ISO 8191-1 (910232) z srpna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1021-2 (910232)
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky