ČSN ISO 5666-2 (757438) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Metoda po mineralizaci ultrafialovým zářením

ČSN ISO 5666-2 Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 2: Metoda po mineralizaci ultrafialovým zářením
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5666-2:1983. Má tři části: část 1 specifikuje metodu po mineralizaci manganistanem a peroxodisíranem, část 2 specifikuje metodu po mineralizaci ultrafialovým zářením a část 3 specifikuje metodu po mineralizaci bromem. Tato druhá část ISO 5666 specifikuje stanovení veškeré rtuti metodou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie v pitné vodě a ve vodách používaných při výrobě potravin a nápojů. Metodou je možno stanovit až 0,02 µg rtuti ve zkoušeném objemu použitém k rozboru. Dolní mez stanovení je 0,2 µg.l-1 při zkoušeném objemu 100 ml. Podstata zkoušky: "Na zkoušený objem vzorku se působí 10 min ultrafialovým zářením, aby se rozložily organické látky a sloučeniny organicky vázané rtuti. Veškerá přítomná rtuť se převede na dvojmocnou rtuť. Dvojmocná rtuť se redukuje na kov chloridem cínatým. Rtuť odvedená proudem plynu se stanoví ve formě monoatomové páry bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií při vlnové délce 253,7 nm." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 5666-2 (75 7438) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 5666-2 (757438)
Katalogové číslo 18999
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963189994
Norma byla zrušena k 1. 8. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)