ČSN 73 6108 (736108) Zrušená norma

Lesní dopravní síť

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje základní požadavky pro navrhování a projektování jednotlivých prvků dopravní sítě a dále stanovuje základní podmínky pro stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukce a rekultivace lesních cest. Zabývá se přípravnými a průzkumnými pracemi, všeobecnými požadavky pro navrhování a projektování, lesní dopravní sítí, všeobecnými zásadami pro volbu tras lesní dopravní sítě, zemními pracemi, stavbou lesních cest, odvodněním tělesa lesní cesty, povrchy lesních cest, technickou vybaveností lesních cest, souběhy a křížením lesních cest s vedeními, vodními toky a dráhou, zaústěním lesních cest na veřejné pozemní komunikace, údržbou, opravou a rekonstrukcí lesních cest a rekultivací lesních cest. V kapitole 7 (zásady pro volbu tras lesní dopravní sítě) se zabývá také požadavky ochrany životního prostředí a krajiny, a preferuje lanovkovou dopravu, která poskytuje maximální míru ochrany krajiny. ČSN 73 6108 byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN 73 6108 (736108)
Katalogové číslo 18869
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963188690
Norma byla zrušena k 1. 7. 2016
a nahrazena ČSN 73 6108 (736108)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 08
  • ČSN 736108
  • ČSN 73 61 08 : 1996
  • ČSN 736108:1996
  • ČSN 73 6108:1996