ČSN 46 3023 (463023) Zrušená norma

Třešně a višně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-13:1992. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996, závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Čl.2.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996, závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro třešně odrůd (kultivarů) Prunus avium L. a višně odrůd (kultivarů) Prunus cerasus L. nebo jejich hybridy, určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro třešně a višně určené k průmyslovému zpracování. V kap. 2 - Znaky jakosti obsahuje - Ministerstvem zdravotnictví zezávazněný - čl.2.1 Minimální požadavky: "Třešně a višně všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celé, zdravé (nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu), čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek, čerstvého vzhledu, pevné (podle odrůdy), v podstatě bez škůdců, v podstatě nepoškozené škůdci, se stopkou, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Mimoto musí být pečlivě sklizeny. Plody musí být dostatečně vyvinuté a dostatečně zralé, v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby: snesly přepravu a manipulaci a mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti." ČSN 46 3023 byla vydána v únoru 1996. Nahradila články 1, 9 až 14 ČSN 46 3020 z 8.7.1987 a společně s ČSN 46 3020, ČSN 46 3021, ČSN 46 3022 ji nahrazují v celém rozsahu.

Označení ČSN 46 3023 (463023)
Katalogové číslo 19123
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963191232
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 23
  • ČSN 463023
  • ČSN 46 30 23 : 1996
  • ČSN 463023:1996
  • ČSN 46 3023:1996