1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 46 3022 (463022) Zrušená norma

Švestky, slívy, renklódy a mirabelky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-29:1988. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996, závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Čl.2.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996, závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro švestky, slívy, renklódy a mirabelky odrůd (kultivarů) Prunus domestica L., Prunus insititia L. a Prunus salicina Lindley (Prunus triflora Roxburgh), určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro švestky, slívy, renklódy a mirabelky určené k průmyslovému zpracování. V kap. 2 - Znaky jakosti obsahuje - Ministerstvem zdravotnictví zezávazněný - čl.2.1 Minimální požadavky: "Švestky, slívy, renklódy a mirabelky všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celé, zdravé (nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu), čisté, v podstatě bez viditelných cizích látek, v podstatě nepoškozené škůdci nebo chorobami, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Mimoto musí být pečlivě sklizeny. Plody musí být dostatečně vyvinuté a dostatečně zralé, v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby: snesly přepravu a manipulaci a mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti." ČSN 46 3022 byla vydána v únoru 1996. Nahradila články 1, 7 a 8 ČSN 46 3020 z 8.7.1987 a společně s ČSN 46 3020, ČSN 46 3021, ČSN 46 3023 ji nahrazují v celém rozsahu.

Označení ČSN 46 3022 (463022)
Katalogové číslo 19122
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963191225
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Tato norma nahradila ČSN 46 3020 (463020) z července 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 22
  • ČSN 463022
  • ČSN 46 30 22 : 1996
  • ČSN 463022:1996
  • ČSN 46 3022:1996