ČSN ISO 8466-2 (757031) Zrušená norma

Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8466-2:1993. Pod souhrnným názvem Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a stanovení jejich charakteristik jsou v rámci mezinárodní normy ISO 8466 zpracovány tyto části: Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce. Část 2: Kalibrační strategie nelineárních kalibračních funkcí. Část 3: Metoda přídavku standardu. Část 4: Určení hodnot limitu detekce a limitu stanovení základní analytické metody. V této druhé části ISO 8466 jde o zaměření především na použití ve fázi vývoje metody a není třeba ji aplikovat na všechny rutinní analýzy. Vztah mezi množinou kalibračních bodů není vždy možné, byť jen v pracovním rozsahu, přesně popsat lineární funkci. Místo lineární regresní analýzy se aplikuje metoda nejmenších čtverců využívající polynomu druhého stupně (viz test ve 4.1.3 normy ISO 8466-1:1990). Pomocí ní lze vypočítat nejen kalibrační funkci, ale také jí příslušející statistický interval. Norma je určena hlavně k hodnocení čistě analytických metod a k výpočtu pracovních charakteristik kalibrační funkce. ČSN ISO 8466-2 (75 7031) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 8466-2 (757031)
Katalogové číslo 18973
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963189734
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN ISO 8466-2 (757031)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 8466-1 (757031)
Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a určení jejich charakteristik. Část 1: Statistické hodnocení lineární kalibrační funkce