ČSN ISO 10523 (757365) Aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení pH

ČSN ISO 10523 Jakost vod - Stanovení pH
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení hodnoty pH v dešťových, pitných a minerálních vodách, ve vodách ke koupání, v povrchových a podzemních vodách, a také v městských a průmyslových odpadních vodách a kapalném kalu, v rozsahu hodnot od pH 2 do pH 12, s iontovou sílou menší než I = 0,3 mol/kg rozpouštědla (elektrická konduktivita: 25 °C 2 000 mS/m) a v teplotním rozsahu 0 °C až 50 °C.

Označení ČSN ISO 10523 (757365)
Katalogové číslo 85131
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2010
Datum účinnosti 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963851310
Změny a opravy Z1 4.12t
Tato norma nahradila ČSN ISO 10523 (757365) z února 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN P ISO/TS 13530 (757010)
Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod

ČSN ISO 5667-17 (757051)
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 17: Návod pro odběr vzorků nerozpuštěných látek z velkých objemů vzorku

ČSN 75 7837 (757837)
Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách

ČSN EN 872 (757349)
Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

ČSN 75 7350 (757350)
Jakost vod - Stanovení ztráty žíháním nerozpuštěných látek

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 523
  • ČSN ISO 10523:2010
  • ČSN ISO 10 523:2010