ČSN EN 872 (757349) Aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

ČSN EN 872 Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje metodu stanovení nerozpuštěných látek v surových vodách, odpadních vodách a odtocích z čistíren filtrací filtry ze skleněných vláken. Dolní mez stanovitelnosti je přibližně 2 mg/l. Horní mez stanovitelnosti není určena. Vzorky vody nejsou vždy stabilní, a to znamená, že koncentrace nerozpuštěných látek závisí na době uchování, způsobu dopravy, hodnotě pH a dalších okolnostech. Výsledky získané u nestabilních vzorků by měly být interpretovány s opatrností. Stanovení ruší plovoucí oleje a další s vodou nemísitelné organické kapalné látky.
Vzorky obsahující více než asi 1 000 mg/l rozpuštěných látek mohou vyžadovat zvláštní úpravu.

Označení ČSN EN 872 (757349)
Katalogové číslo 74185
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963741857
Tato norma nahradila ČSN EN 872 (757349) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 7346 (757346)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

ČSN 75 7506 (757506)
Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

ČSN 75 7347 (757347)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

ČSN ISO 10523 (757365)
Jakost vod - Stanovení pH