ČSN 75 7506 (757506) Aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

ČSN 75 7506 Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení extrahovatelných látek ve vodě metodou infračervené spektrometrie. Metoda je vhodná pro všechny druhy vod. Mez stanovitelnosti závisí na objemu extrahovaného vzorku a na typu použitého přístroje. Pro objem vzorku 2 litry je při použití běžného spektrometru mez stanovitelnosti obvykle 0,02 mg/l, při použití spektrometru FTIR (Fourierova technika infračervené spektrometrie) je mez stanovitelnosti 0,015 mg/l. Spektrometrií v infračervené oblasti spektra se za podmínek určených touto normou stanoví řada nepolárních, slabě polárních a polárních organických látek, které ve své molekule obsahují vazby C-H.
V porovnání s postupem založeným na gravimetrické metodě může stanovení extrahovatelných látek provedené metodou infračervené spektrometrie poskytovat pro některé typy vzorků velmi odlišné výsledky.

Označení ČSN 75 7506 (757506)
Katalogové číslo 64441
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2002
Datum účinnosti 1. 7. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963644417
Změny a opravy Z1 3.05t
Tato norma nahradila ČSN 75 7506 (757506) z srpna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 7346 (757346)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

ČSN EN 872 (757349)
Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 75 06
  • ČSN 757506
  • ČSN 75 75 06 : 2002
  • ČSN 757506:2002
  • ČSN 75 7506:2002