ČSN 75 7347 (757347)

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

ČSN 75 7347 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje uzanční referenční gravimetrickou metodu stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) pro účely hodnocení znečištění odpadních vod podle legislativních požadavků. Stanovení RAS je jen přibližnou mírou obsahu anorganických rozpuštěných látek v odpadní vodě. Metodu lze použít pro vzorky odpadních vod s koncentrací RAS od 100 mg/l do 2 500 mg/l (při zkoušeném objemu vzorku 100 ml). Pracovní rozsah lze rozšířit použitím menšího zkoušeného objemu vzorku.

Označení ČSN 75 7347 (757347)
Katalogové číslo 82922
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 2009
Datum účinnosti 1. 5. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963829227
Tato norma nahradila TNV 75 7347 (757347) z února 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 872 (757349)
Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

ČSN 75 7346 (757346)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 73 47
  • ČSN 757347
  • ČSN 75 73 47 : 2009
  • ČSN 757347:2009
  • ČSN 75 7347:2009