ČSN EN 374-3 (832310) Zrušená norma

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti propustnosti (permeaci) chemikálií

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 374-3:1994. Stanoví určení odolnosti materiálu ochranných rukavic vůči prostupu potencionálně nebezpečných chemikálií, které nejsou v plynné fázi, při nepřetržitém kontaktu. Je nutné zdůraznit, že zkouška nereprezentuje podmínky, jež se mohou vyskytovat v praxi, a výsledky zkoušek by se měly použít zejména pro porovnání materiálů z hlediska dob průniku. Odolnost materiálu ochranné rukavice vůči propustnosti (permeaci) pevných nebo kapalných chemikálií je určena měřením doby průniku materiálem rukavice. Norma se zabývá zkušebními vzorky, přístroji, sběrným médiem, protokolem o zkoušce, stanovením přesnosti a systematickou chybou. Neuvádí ani příklady možných chemikálií, které se ke zkoušce používají. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN EN 374-3 (83 2310) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 374-3 (832310)
Katalogové číslo 18997
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189970
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN 374-3 (832310)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 374-1 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

ČSN EN ISO 374-2 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

ČSN EN ISO 374-4 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

ČSN EN ISO 374-5 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů