ČSN EN 374-3 (832310) Zrušená norma

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií

ČSN EN 374-3 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví určení odolnosti materiálů ochranných rukavic vůči prostupu potencionálně nebezpečných chemikálií, které nejsou v plynné fázi, v podmínkách nepřetržitého kontaktu.
Je třeba zdůraznit, že zkouška nereprezentuje podmínky, jež se mohou vyskytovat v praxi, a výsledky zkoušek by se měly použít zejména pro porovnávání materiálů z hlediska dob průniku.
Odolnost materiálu ochranné rukavice vůči permeaci (propustnosti) pevných nebo kapalných chemikálií je určena měřením doby průniku materiálem rukavice.
Ve zkušebním přístroji pro stanovení permeace (propustnosti) materiál rukavice odděluje zkušební chemikálii od sběrného média. Ve sběrném médiu, kterým může být plyn, kapalina nebo pevná látka je kvantitativně stanovena koncentrace zkušební chemikálie. Množství zkušební chemikálie, které prošlo touto překážkou (materiálem rukavice) je funkcí času, který se počítá od jejího prvního kontaktu s materiálem rukavice.

Označení ČSN EN 374-3 (832310)
Katalogové číslo 70271
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2004
Datum účinnosti 1. 6. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963702711
Norma byla zrušena k 1. 10. 2015
a nahrazena ČSN EN 16523-1 (832902)
Tato norma nahradila ČSN EN 374-3 (832310) z února 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 374-1 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

ČSN EN ISO 374-2 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

ČSN EN ISO 374-4 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

ČSN EN ISO 374-5 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů