ČSN EN 374-2 (832310) Zrušená norma

Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 2: Stanovení odolnosti proti pronikání (penetraci)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 374-2:1994. Určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti pronikání (penetraci) u rukavic, které chrání proti chemikáliím a/nebo mikroorganismům. V současnosti se pokládají za rukavice odolávající průniku ( penetraci) mikroorganismům takové, které poskytují účinný odpor proti mikroorganismům, jsou-li zkoušeny podle odpovídajícího článku této části ČSN EN 374. Základní zkouškou je zkouška pronikání vzduchu. Do rukavice ponořené ve vodě je zaveden tlakový vzduch. Netěsná místa jsou odhalena proudem unikajících vzduchových bublin z povrchu rukavice. Norma se zabývá zkušebním zařízením, odběrem vzorků a zkušebním protokolem. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN EN 374-2 (83 2310) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 374-2 (832310)
Katalogové číslo 18996
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189963
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN 374-2 (832310)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 374-1 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

ČSN EN ISO 374-2 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

ČSN EN ISO 374-4 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

ČSN EN ISO 374-5 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů