ČSN EN 61082-1 ed. 2 (013780) Zrušená norma

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

ČSN EN 61082-1 ed. 2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání.
Ve srovnání s prvními vydáními norem souboru IEC 61082 byly provedeny následující podstatné změny:
- rozsah platnosti IEC 61082 byl postupně posunut z pravidel zhotovování dokumentů na pravidla uvádění informací v dokumentech;
- v této jedné publikaci byla zavedena pravidla, platná pro vypracování všech druhů dokumentů, i pravidla pro specifické druhy dokumentů;
- terminologie byla vylepšena tak, aby se termíny, vztahující se k druhům dokumentů, jasně odlišily od termínů, vztahujících se k formám jejich uvádění;
- příklady v publikaci jsou uvedeny jen do míry potřebné k pochopení popsaných pojmů.

Označení ČSN EN 61082-1 ed. 2 (013780)
Katalogové číslo 77890
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963778907
Změny a opravy Z1 9.15t
Norma byla zrušena k 2. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780)
Tato norma nahradila ČSN EN 61082-1 (013380) z srpna 1995
ČSN EN 61082-3 (013380) z února 1996
ČSN EN 61082-2 (013380) z února 1996
ČSN EN 61082-4 (013380) z března 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780)
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780)
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla