ČSN EN 61082-4 (013380) Zrušená norma

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 4: Situační a instalační dokumenty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61082-4:1996. Evropská norma EN 61082-4:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1082-4:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma stanovuje pravidla pro situační a instalační dokumenty převážně používané při instalačních pracích. Pokrývá různé systémy a objekty/předměty, jako jsou výkresy uspořádání nebo výkresy instalace na staveništi, budovách a zařízeních, instalační výkresy nebo instalační schémata pro staveniště nebo budovy a výkresy pro umístění v komponentech nebo na nich. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Elektrotechnické instalace, dokumenty a informace, kapitolu 4 - Společná pravidla pro navrhování situačních dokumentů, kapitolu 5 - Různé druhy situačních dokumentů a kapitolu 6 - Příklady. Dále jsou v normě uvedeny informativní Přílohy A, B a normativní Příloha ZA. ČSN EN 61082-4 ( 01 3380) byla vydána v březnu 1998. Touto normou se nahrazují články 9, 10 a 11 ČSN 01 3303. Tím pozbývá platnosti ČSN 01 3303 z 13.7.1981 včetně jejích změn v celém rozsahu.

Označení ČSN EN 61082-4 (013380)
Katalogové číslo 50597
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963505978
Změny a opravy Z1 2.07t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 61082-1 ed. 2 (013780)
Tato norma nahradila ČSN 01 3303 (013303) z prosince 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61082-1 ed. 3 (013780)
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla