ČSN 01 3303 (013303) Zrušená norma

Výkresy v elektrotechnice. Elektrotechnická schémata. Požadavky na kreslení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1188-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR prováděly poměrně rozsáhlé úpravy a doplňky. Norma RVHP platí pro všechny druhy technických výkresů a stanoví pravidla pro kreslení elektrotechnických schémat kreslených ručně nebo automatickým (automatizovaným) způsobem. Je normalizováno kreslení celkem deseti schémat, a to obecnými, základními požadavky. ČSN 01 3303 byla schválena 13.7.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1982. Nahradila zbývající části ČSN 34 5503 z 17.9.1969, která tedy zcela pozbyla platnosti.

Označení ČSN 01 3303 (013303)
Katalogové číslo 72
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1982
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963000725
Norma byla zrušena k 1. 4. 1998
a nahrazena ČSN EN 61082-4 (013380)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 33 03
  • ČSN 013303
  • ČSN 01 33 03 : 1981
  • ČSN 013303:1981
  • ČSN 01 3303:1981