ČSN ISO 9698 (757635) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení objemové aktivity tritia. Kapalinová scintilační měřicí metoda

ČSN ISO 9698 Jakost vod. Stanovení objemové aktivity tritia. Kapalinová scintilační měřicí metoda
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9698:1989. Specifikuje metodu stanovení objemové aktivity tritia ve formě tritiované vody ([3H]H2O) ve vodě s použitím měření kapalinovou scintilační technikou. Metodu lze užít pro všechny druhy vod včetně mořské vody s objemovými aktivitami tritia do 106 Bq.m-3 při použití měřicích kyvet na 20 ml. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vzorek vody se po přídavku thiosíranu zalkalizuje a předestiluje. Připraví se směs alikvotního podílu destilátu s roztokem scintilátoru v měřící kyvetě. Ve směsi (obvykle emulze) dochází k částečné konverzi kinetické energie beta částic tritia na fotony. Množství fotonů se měří jako impulzy. Četnost impulzů je mírou aktivity tritia." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 9698 (75 7635) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 9698 (757635)
Katalogové číslo 18988
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189888
Norma byla zrušena k 1. 10. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 9698 (757635)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)