Třída 7576 - Jakost vod. Radiologický rozbor vod

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN 75 7600 (757600) - červen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení

190 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - srpen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10704 (757609) - říjen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 7610 (757610) - duben 2008

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou

125 Kč

ČSN 75 7611 (757611) - duben 2005 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa

190 Kč

ČSN 75 7612 (757612) - leden 2020 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta

190 Kč

ČSN 75 7613 (757613) - září 2014

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta

125 Kč

ČSN 75 7614 (757614) - srpen 1998 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení uranu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

157 Kč

ČSN 75 7615 (757615) - únor 2017

Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa

125 Kč

ČSN EN ISO 9697 (757616) - prosinec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9696 (757617) - červen 2018

Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13164-1 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13164-2 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13164-3 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13164-4 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-1 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-2 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-3 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22908 (757621) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNV 75 7621 (757621) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení radio 228 srážecí metodou

138 Kč

ČSN 75 7622 (757622) - únor 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radia 226

230 Kč

ČSN 75 7623 (757623) - březen 2009

Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování

190 Kč

ČSN 75 7624 (757624) - únor 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení radonu 222

230 Kč

ČSN 75 7625 (757625) - březen 2010

Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou

190 Kč

ČSN 75 7626 (757626) - květen 2007

Jakost vod - Stanovení polonia 210

125 Kč

ČSN 75 7627 (757627) - říjen 2015

Kvalita vod - Stanovení olova 210

190 Kč

ČSN EN ISO 10703 (757630) - září 2008

Jakost vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.16t

405 Kč

ČSN EN ISO 9698 (757635) - prosinec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 13162 (757636) - únor 2016

Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13160 (757637) - duben 2016

Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13161 (757638) - duben 2016

Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13163 (757639) - prosinec 2019

Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22125-1 (757640) - červen 2020

Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22125-2 (757640) - červen 2020

Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč