ČSN EN 579 (643111) Zrušená norma

Plastové potrubní systémy. Trubky ze síťovaného polyethylénu (PE-X). Stanovení stupně zesíťování extrakční metodou

ČSN EN 579 Plastové potrubní systémy. Trubky ze síťovaného polyethylénu (PE-X). Stanovení stupně zesíťování extrakční metodou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 579:1993. Uvádí stanovení stupně zesíťování polyethylénu u trubek ze síťovaného polyethylénu (PE-X) extrakcí rozpouštědlem. Metoda je použitelná pro trubku z PE-X, který neobsahuje plnivo. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Zkušební těleso se ponoří do daného vroucího rozpouštědla po stanovenou dobu a změří se hmotnost nerozpustného podílu. Stupeň zesíťování se vyjádří jako procento nerozpustného materiálu." Velmi zajímavá jsou upozornění, která se týkají xylenu, z nichž vyjímáme text čl. 3 - Materiál: "Rozpouštědlo, obsahující analyticky čistý xylen, ke kterému bylo přidáno 1 % antioxidantu [1,2°-methylen-bis(4-methyl-6-terc-butyl fenol)]. Upozornění: Xylen je škodlivé a hořlavé rozpouštědlo, které může být absorbováno kůží a vzhledem k tomu je nutno s ním zacházet a likvidovat jej opatrně a ve shodě s příslušnými ekologickými předpisy. Je třeba věnovat pozornost všem příslušným předpisům a daným mezím expozice. Lze s ním pracovat pouze v odsávané digestoři. Před zahájením zkoušek se musí účinnost digestoře ověřit. Páry se nesmí vdechovat. Nadměrné vdechování par může způsobit závrať nebo bolení hlavy nebo obojí. V případě nadměrného nadýchání je třeba vyhledat čerstvý čistý vzduch. Podle našeho názoru nepatří xylen mezi tak nebezpečné látky, jak se popisuje. V jiných normách není taková pozornost věnována i látkám podstatně nebezpečnějším. Podrobně je popsáno zkušební zařízení, příprava ke zkoušce i postup zkoušky. ČSN EN 579 (64 3111) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 579 (643111)
Katalogové číslo 18807
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963188072
Norma byla zrušena k 1. 9. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 10147 (643111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)