ICS 23.040.20 - Trubky z plastů

ČSN EN 12007-2 (386413) - únor 2013 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

340 Kč

ČSN EN 12324-2 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 2: Specifikace polyethylenových hadic pro pásové zavlažovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12162 (643100) - červen 2010 aktuální vydání

Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient

190 Kč

ČSN EN ISO 9969 (643102) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti

190 Kč

ČSN EN ISO 9967 (643103) - červen 2016 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru

230 Kč

ČSN EN ISO 13478 (643104) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST)

230 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - duben 2010 aktuální vydání

Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem

190 Kč

ČSN EN ISO 13477 (643107) - květen 2009 aktuální vydání

Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)

230 Kč

ČSN EN ISO 7686 (643110) - prosinec 2005

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10147 (643111) - srpen 2013

Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu

190 Kč

ČSN EN ISO 3458 (643115) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2505 (643116) - prosinec 2005

Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry

125 Kč

ČSN EN ISO 6259-1 (643117) - říjen 2015 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 6259-2 (643117) - duben 2021

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6259-3 (643117) - prosinec 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6259-2 (643117) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek

125 Kč

ČSN EN ISO 1167-3 (643124) - leden 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)

230 Kč

ČSN EN ISO 1167-4 (643124) - únor 2009 aktuální vydání

Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav

190 Kč

ČSN EN ISO 13229 (643125) - únor 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 705 (643127) - říjen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené reaktoplastové (GRP) trubky a fitinky - Metody pro regresní analýzu a jejich použití

350 Kč

ČSN EN 761 (643128) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) - Stanovení krípového faktoru za sucha

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3459 (643129) - září 2015

Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 637 +AC (643130) - listopad 1997 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Součásti ze sklem vyztužených plastů - Stanovení obsahu složek gravimetrickou metodou

125 Kč

ČSN EN ISO 13968 (643132) - duben 2009

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16871 (643136) - únor 2004

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí

230 Kč

ČSN EN ISO 8795 (643137) - prosinec 2001

Plastové potrubní systémy pro rozvod pitné vody - Stanovení migrace - Stanovení migračních hodnot plastových trubek, tvarovek a jejich spojů

340 Kč

ČSN EN 1393 (643138) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počátečních podélných tahových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1394 (643139) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1447 +A1 (643140) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8483 (643141) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1120 (643143) - duben 1998 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužené skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení odolnosti proti účinku chemikálií na vnitřní straně úřezu deformovaného stlačením

190 Kč

ČSN ISO 10468 (643146) - leden 2019 aktuální vydání

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10466 (643147) - květen 2014

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1228 (643148) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 1229 (643149) - listopad 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky a tvarovky z termosetů (GRP) - Stanovení nepropustnosti stěny krátkodobým vnitřním přetlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 7432 (643151) - říjen 2019 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12099 (643152) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Materiály a komponenty z polyethylénu - Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

ČSN ISO 8533 (643160) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 12100 (643162) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) ventily - Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 12106 (643163) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Trubky z polyethylenu (PE) - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku po promáčknutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 17778 (643164) - říjen 2015

Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14578 (643167) - červen 2014

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 10471 (643171) - leden 2019 aktuální vydání

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 13760 (643174) - červen 1999

Plastové tlakové trubky pro dopravu tekutin v podzemí - Minerovo pravidlo - Metoda výpočtu kumulativního poškození

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN ISO 19220 (643175) - duben 2020

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 13262 (643179) - duben 2018

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - červenec 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN 12294 (643182) - srpen 2000

Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. září 2021 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 12295 (643183) - srpen 2000

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a přípojné tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. září 2021 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 12293 (643184) - září 2000

Plastové potrubní systémy - Termoplastové trubky a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 30. září 2021 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN ISO 19893 (643184) - duben 2019

Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-1 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN ISO 1452-2 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 1452-3 (643185) - květen 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky

440 Kč

ČSN EN ISO 1452-4 (643185) - červenec 2010

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily

230 Kč

ČSN EN 1455-1 (643187) - květen 2005 aktuální vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

350 Kč

TNI ISO/TR 4191 (643188) - červenec 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci

440 Kč

ČSN EN ISO 13844 (643189) - září 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12200-1 (643193) - říjen 2016 aktuální vydání

Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 3126 (646406) - říjen 2005

Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14807 (646407) - červen 2014

Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TR 15438 (646408) - duben 2009

Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití

190 Kč

ČSN EN 12201-2 +A1 (646410) - květen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

340 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - duben 2011 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.13t

360 Kč

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - prosinec 2004 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

465 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

295 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

295 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - září 2009 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

355 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

465 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - září 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - srpen 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11296-1 (646420) - listopad 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-2 (646420) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-3 (646420) - duben 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-4 (646420) - říjen 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

440 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-2 (646421) - červen 2019

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-1 (646422) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-2 (646422) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-3 (646422) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 21003-2 (646423) - duben 2009

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.11t

405 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423) - prosinec 2019 aktuální vydání

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - prosinec 2018 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-2 (646427) - srpen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-3 (646427) - květen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN ISO 11297-4 (646427) - říjen 2018

Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

230 Kč

ČSN EN ISO 21225-1 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21225-2 (646428) - prosinec 2018

Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13260 (646431) - duben 2012

Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.18t

355 Kč

ČSN EN 13598-1 (646432) - listopad 2020 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - listopad 2020 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442) - duben 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14541 (646443) - únor 2014 aktuální vydání

Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu

190 Kč

ČSN EN 13476-2 (646444) - listopad 2007

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.08t, Z1 7.19t

Norma byla zrušena k 30. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13476-3 +A1 (646444) - srpen 2009

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Z1 7.19t

Norma byla zrušena k 30. dubnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - srpen 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 17176-1 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17176-2 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17176-5 (646446) - říjen 2019

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16000 (646450) - listopad 2010

Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 4433-1 (646451) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 1: Zkouška ponořením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 4433-2 (646451) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 2: Trubky z polyolefinů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 11173 (646452) - květen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13254 (646454) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13255 (646455) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN ISO 13956 (646456) - duben 2015

Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 13257 (646457) - červenec 2019 aktuální vydání

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - únor 2021 nové vydání

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 17454 (646460) - duben 2015

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 17456 (646461) - duben 2015

Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 18373-1 (646462) - duben 2015

Trubky z neměkčeného PVC - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Měření teploty zpracování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 13263 (646463) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 13264 (646464) - duben 2015

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN ISO 13966 (646466) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Jmenovitá kruhová tuhost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 2507-1 (646467) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 2507-2 (646467) - květen 2015

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

315 Kč

ČSN EN ISO 2507-3 (646467) - květen 2018

Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4065 (646468) - leden 2019 aktuální vydání

Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 18553 +Amd. 1 (646469) - květen 2015

Metody stanovení stupně disperze pigmentu nebo sazí v trubkách a tvarovkách z polyolefinů a materiálech pro jejich výrobu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 15306 +Amd. 1 (646470) - červen 2015

Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 21751 (646471) - červen 2015

Trubky a tvarovky z plastů - Stanovení soudržnosti pro elektrosvařované sestavy - Ohybová zkouška zkušebního tělesa ve formě pásku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 3127 (646472) - červen 2015

Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN ISO 7685 (646473) - březen 2020 aktuální vydání

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8521 (646474) - červen 2015

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 9852 (646475) - červen 2015

Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN ISO 10508 (646477) - červen 2015

Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

TNI ISO/TR 10358 (646478) - červen 2015

Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované chemické odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 9854-1 (646480) - září 2015

Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Obecná metoda zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 9854-2 (646480) - září 2015

Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 2: Podmínky zkoušky pro trubky z různých materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 18488 (646481) - září 2016

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN ISO 18489 (646482) - srpen 2016

Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t

250 Kč

ČSN EN 16506 (756308) - květen 2015

Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů - Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)

340 Kč