ČSN EN 152-2 (490661) Zrušená norma

Zkušební metody pro ochranné prostředky na dřevo. Laboratorní metoda zjišťování preventivní účinnosti ochranného ošetření zpracovaného dřeva proti houbám způsobujícím modrání. Část 2: Použití jiným způsobem než nátěrem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 152-2:1988. Stanovuje metodu pro zjištění preventivní účinnosti ochranného ošetření zpracovaného dřeva olejovitými nebo vodorozpustnými ochrannými prostředky proti houbám způsobujícím modrání při jiných způsobech aplikace než je nátěr. Tato zkušební metoda je vhodná pro ochranné prostředky, které se aplikují ponořováním, máčením ve vaně, technologií dvojitého vakua nebo vakuo - přetlakovým postupem. Může se použít také pro základní nátěr (primer paint), který se používá v kombinaci s ochranným systémem na dřevo. Normalizována je podstata zkoušky: základním principem metody je infikování ošetřené plochy a neošetřené zadní strany houbami způsobujícími modrání a pozorování vývoje infekce na ošetřené ploše. Aby se toho dosáhlo, musí se použít sdružené zkušební těleso ve formě zdvojené destičky, která se skládá z neošetřené podložní destičky, na kterou je upevněna destička s přesně stanoveným ochranným nátěrem (použité termíny viz příloha A). Ošetření ochranným prostředkem stanoveným způsobem se provádí na hranolkách k impregnaci, ze kterých po impregnaci se nakonec vyříznou ošetřená zkušební tělesa. Způsob ošetření se řídí typem ochranného prostředku a způsobem aplikace: Typ A, Typ B a Typ C. (Jsou podrobněji popsány.) Hranolek nesmí obsahovat žádné jádrové dřevo. Impregnované hranolky se příčně rozřežou a vystaví se působení povětrnosti. Ošetřená zkušební tělesa společně s neimpregnovanými podložními destičkami tvoří sdružené zkušební těleso, které se potom ve vhodných zkušebních nádobách vystaví působení směsné kultury hub , které způsobují zamodrání. Pro porovnání se doporučuje zahrnout do zkoušky také srovnávací prostředek se známou účinností. Rozsah zamodrání určuje účinnost zkoušeného prostředku. Podrobně popsán je i postup zkoušky. Příloha C obsahuje podrobné technické (nikoliv hygienické) údaje o chemikáliích. Nicméně je uvedena poměrně přesná chemická specifikace. Příloha D obsahuje údaje o způsobu sterilizace, a to ionizujícím zářením, ethylénoxidem a propylénoxidem. Z textu vyjímáme z článku D.2 Sterilizace prostředkem na bázi ethylénoxidu, kde je uvedeno toto: Upozornění: Vzhledem k toxickým a explozivním vlastnostem ethylénoxidu se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření. Musí se zohlednit případné národní předpisy pro jeho použití. Dále vyjímáme z článku D.3 Sterilizace propylénoxidem, kde je rovněž uvedeno: Upozornění: Vzhledem k chemickým vlastnostem propylénoxidu se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření. Musí se zohlednit případné národní předpisy pro jeho použití. ČSN EN 152-2 (49 0661) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 152-2 (490661)
Katalogové číslo 18981
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963189819
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
a nahrazena ČSN EN 152 (490661)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 152 (490661)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda