ČSN IEC 743 (359717) Zrušená norma

Terminologie pro nástroje a vybavení užívané při pracích pod napětím

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 743:1983. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 743:1983 a její změny A1:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se týká terminologie pro nástroje a vybavení používané při pracích pod napětím. Není míněna jako slovník udávající podrobné definice všech termínů používaných při pracích pod napětím, ale definuje pouze nezbytné detaily bez určení jejich komponent a metod používání, aby se umožnila identifikace nástrojů a vybavení a normalizovaly se jejich názvy. Termíny v závorkách představují termíny obvykle používané v Severní Americe. Norma obsahuje 190 hesel a definic (ve většině případů i s nákresem) v češtině, paralelně názvy anglické a francouzské. Z významnějších definic osobních ochranných pracovních prostředků, používaných jako "osobní vybavení" vyjímáme: Čl.7.2.1 Izolační přezůvky: Přezůvky vyrobené z ohebného izolačního materiálu s protiskluzovými podrážkami, používané k zajištění ochrany nohou pracovníka. Čl.7.2.2 Izolační boty (gumové holinky): Boty zhotovené z izolačního materiálu s protiskluzovými podrážkami a používané pro elektrickou ochranu nohou pracovníka. Čl.7.2.3 Izolační rukavice: Rukavice vyrobené z kaučuku nebo syntetického materiálu, používané k elektrické ochraně rukou pracovníka. Čl.7.2.4 Izolační ochranné rukávy: Rukávy vyrobené z kaučuku nebo ze syntetického materiálu, používané k zajištění elektrické ochrany paží pracovníka. Čl.7.2.5 Vyrovnávač potenciálu: Pružné kovové spojení, které používá pracovník k připojení nebo k odpojení vodivého oblečení, koše (vysokozdvižných plošin) nebo stínění na jinou vodivou část (z jiné vodivé části) instalace. Čl.7.2.6 Izolační oblečení: Oblečení zhotovené z izolačního materiálu, používané k zajištění elektrické ochrany těla pracovníka. Čl.7.2.7 Vodivé oblečení: Oblečení z přírodního nebo syntetického materiálu s vetkaným vodivým vláknem, tvořící jeden celek, používané k ochraně pracovníků před účinky elektrického pole; jednotlivé součásti, jako rukavice nebo obuv, musí být schopné zajistit spojení s hlavní částí oblečení pomocí vodivých knoflíků nebo podobných předmětů. Čl.7.3.1 Brýle a ochranné brýle pro elektrotechniku: Brýle a ochranné brýle s netříštivými čočkami a s kostrou ze syntetického materiálu; čočky mohou být čiré nebo zabarvené a musí chránit před ultrafialovým zářením a vedlejšími účinky oblouku. Čl.7.3.2 Ochranný štít pro elektrotechniku: Ochranný předmět určený k ochraně obličeje nebo poskytující ochranu očí před nebezpečím; je-li vyroben ze vhodného materiálu, poskytuje štít obličeje ochranu před účinky elektrického pole, ultrafialového záření a vedlejšími účinky oblouku; štít může být čirý nebo zabarvený. ČSN IEC 743 (35 9717) byla vydána v únoru 1996.
"Změnou 1)-12/1997", vydanou v prosinci 1997, se s účinností od 1.1.1998 především doplňuje shodnost s evropskou normou (idt EN 60743:1996, mění úvodní věta normy (v anotaci provedeno) a doplňuje citace souvisících norem.
"Změnou A1)-12/1997", vydanou v prosinci 1997, se s účinností od 1.1.1998 provádí v normě rozsáhlá úprava textu a definic. (Všechny nové text definic recenzovaných v této normě jsou opraveny.) Tato změna ČSN IEC 743 je identická se změnou AMENDEMENT 1:1995 k IEC 743:1983.

Označení ČSN IEC 743 (359717)
Katalogové číslo 18789
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963187891
Změny a opravy A1 12.97t, Z1 12.97t, A2 9.02t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN 60743 (359717)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)