Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
85885 ČSN ISO 14050 (010950) - červen 2010 aktuální vydání
Environmentální management - Slovník
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.10t


582 Kč vč. DPH
80373 ČSN EN 15144 (277402) - únor 2008
Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu
340 Kč vč. DPH
96597 ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím
590 Kč vč. DPH
502592 ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů
550 Kč vč. DPH
92276 ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615) - březen 2013
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků
190 Kč vč. DPH
95023 ČSN EN 60743 ed. 2 (359717) - duben 2014 aktuální vydání
Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení
590 Kč vč. DPH
19712 ČSN ISO 8421-1 (389000) - červenec 1996
Požární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy požáru
230 Kč vč. DPH
19713 ČSN ISO 8421-2 (389000) - červenec 1996
Požární ochrana. Slovník. Část 2: Požární ochrana staveb
230 Kč vč. DPH
19782 ČSN ISO 8421-6 (389000) - červenec 1996
Požární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky
230 Kč vč. DPH
19833 ČSN ISO 8421-7 (389000) - červenec 1996
Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu
190 Kč vč. DPH
89086 ČSN EN 1846-1 (389301) - říjen 2011 aktuální vydání
Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení
190 Kč vč. DPH
92696 ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
340 Kč vč. DPH
69556 ČSN EN 12258-3 (421403) - únor 2004
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad
340 Kč vč. DPH
73562 ČSN EN 12258-4 (421403) - červenec 2005
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu
340 Kč vč. DPH
29029 ČSN 46 5330 (465330) - prosinec 1983
Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov
190 Kč vč. DPH
503070 ČSN EN 16575 (659801) - srpen 2017 aktuální vydání
Produkty z biologického materiálu - Slovník
190 Kč vč. DPH
98936 ČSN EN 14564 (699001) - březen 2017 aktuální vydání
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie
350 Kč vč. DPH
503922 ČSN EN ISO 13943 (730801) - leden 2018 nové vydání
Požární bezpečnost - Slovník
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
77506 ČSN EN 14383-1 (734400) - leden 2007
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů
230 Kč vč. DPH
85352 ČSN 75 0110 (750110) - duben 2010
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
770 Kč vč. DPH
31244 ČSN 75 0130 (750130) - listopad 1990
Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
945 Kč vč. DPH
31246 ČSN 75 0142 (750142) - březen 1991
Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy
350 Kč vč. DPH
16797 ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994
Meliorace. Terminologie v pedologii
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.14t


465 Kč vč. DPH
80793 ČSN 75 0150 (750150) - květen 2008 aktuální vydání
Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


472 Kč vč. DPH
79065 ČSN EN 1085 (750160) - září 2007 aktuální vydání
Čištění odpadních vod - Slovník
570 Kč vč. DPH
81756 ČSN 75 0161 (750161) - říjen 2008
Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


622 Kč vč. DPH
95735 ČSN EN 16323 (750162) - září 2014
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
Norma bude zrušena k 1. červenci 2018 (zobrazit náhrady)
945 Kč vč. DPH
505232 ČSN EN 16323 (750162) - červen 2018 nové vydání
Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
770 Kč vč. DPH
31247 ČSN 75 0170 (750170) - listopad 1986
Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
590 Kč vč. DPH
86225 ČSN ISO 6107-1 (750175) - červenec 2010 aktuální vydání
Jakost vod - Slovník - Část 1
340 Kč vč. DPH
82898 ČSN ISO 6107-2 (750175) - duben 2009 aktuální vydání
Jakost vod - Slovník - Část 2
440 Kč vč. DPH
19002 ČSN ISO 6107-3 (750175) - březen 1996
Jakost vod. Slovník. Část 3
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 3.10t


530 Kč vč. DPH
19003 ČSN ISO 6107-4 (750175) - březen 1996
Jakost vod. Slovník. Část 4
190 Kč vč. DPH
85128 ČSN ISO 6107-5 (750175) - únor 2010 aktuální vydání
Jakost vod - Slovník - Část 5
230 Kč vč. DPH
85127 ČSN ISO 6107-6 (750175) - únor 2010 aktuální vydání
Jakost vod - Slovník - Část 6
350 Kč vč. DPH
88029 ČSN ISO 6107-7 (750175) - duben 2011 aktuální vydání
Jakost vod - Slovník - Část 7
230 Kč vč. DPH
19007 ČSN ISO 6107-8 (750175) - březen 1996
Jakost vod. Slovník. Část 8
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 3.10t


420 Kč vč. DPH
54041 ČSN ISO 6107-9 (750175) - únor 1999
Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík
440 Kč vč. DPH
85839 ČSN 75 5115 (755115) - červen 2010 aktuální vydání
Jímání podzemní vody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.12t


475 Kč vč. DPH
81802 ČSN EN 15602 (761701) - září 2008 aktuální vydání
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie
230 Kč vč. DPH
61737 ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001
Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie
230 Kč vč. DPH
57577 ČSN EN 132 (832202) - leden 2000 aktuální vydání
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy
340 Kč vč. DPH
54021 ČSN EN 134 (832203) - únor 1999 aktuální vydání
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí
350 Kč vč. DPH
57578 ČSN EN 135 (832204) - leden 2000 aktuální vydání
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních názvů
440 Kč vč. DPH
503072 ČSN EN ISO 374-1 (832310) - srpen 2017 aktuální vydání
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika
230 Kč vč. DPH
91999 ČSN EN ISO 4007 (832400) - prosinec 2012
Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník
590 Kč vč. DPH
52970 ČSN EN 1868 (832603) - říjen 1998
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů
440 Kč vč. DPH
73258 ČSN 83 2700 (832700) - červen 2005
Ochranné oděvy - Slovník
945 Kč vč. DPH
83059 ČSN EN 1005-1 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice
230 Kč vč. DPH
90722 ČSN EN ISO 26800 (833512) - červen 2012 aktuální vydání
Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy
340 Kč vč. DPH
66087 ČSN EN ISO 13731 (833545) - prosinec 2002 aktuální vydání
Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky
440 Kč vč. DPH
504371 ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - květen 2018
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
91104 ČSN EN 1540 (833610) - září 2013 aktuální vydání
Expozice pracoviště - Terminologie
350 Kč vč. DPH
21000 ČSN ISO 4225 (835001) - duben 1997
Kvalita ovzduší - Obecná hlediska - Slovník
340 Kč vč. DPH
99296 ČSN EN ISO 11074 (836150) - únor 2016
Kvalita půdy - Slovník
945 Kč vč. DPH
31834 ČSN 83 7005 (837005) - květen 1987
Ochrana přírody. Krajiny. Termíny a definice
190 Kč vč. DPH
88091 ČSN EN 13965-2 (838001) - květen 2011 aktuální vydání
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady
340 Kč vč. DPH