ICS 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)

ČSN EN ISO 14050 (010950) - březen 2021

Environmentální management - Slovník

945 Kč

ČSN EN 17173 (012302) - březen 2021

Evropský slovník CBRNE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15144 (277402) - únor 2008

Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu

340 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

590 Kč

ČSN IEC 60050-821 (330050) - srpen 2019 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.21t

2 220 Kč

ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 6.20t

615 Kč

ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615) - březen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

190 Kč

ČSN EN 60743 ed. 2 (359717) - duben 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

590 Kč

TNI CLC/TR 45550 (360820) - květen 2021

Definice vztahující se k materiálové efektivnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8421-1 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 1: Obecné termíny a jevy požáru

230 Kč

ČSN ISO 8421-2 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 2: Požární ochrana staveb

230 Kč

ČSN ISO 8421-6 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 6: Evakuace a únikové prostředky

230 Kč

ČSN ISO 8421-7 (389000) - červenec 1996

Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu

190 Kč

ČSN EN 1846-1 (389301) - říjen 2011 aktuální vydání

Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

190 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč

ČSN EN 12258-3 (421403) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad

340 Kč

ČSN EN 12258-4 (421403) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu

340 Kč

ČSN 46 5330 (465330) - prosinec 1983

Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov

190 Kč

ČSN EN 16575 (659801) - srpen 2017 aktuální vydání

Produkty z biologického materiálu - Slovník

190 Kč

ČSN EN 17399 (659850) - září 2020

Řasy a produkty z řas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - únor 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - leden 2018 aktuální vydání

Požární bezpečnost - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14383-1 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů

230 Kč

ČSN 75 0110 (750110) - duben 2010

Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie

770 Kč

ČSN 75 0130 (750130) - listopad 1990

Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod

945 Kč

ČSN 75 0142 (750142) - březen 1991

Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy

350 Kč

ČSN 75 0145 (750145) - prosinec 1994

Meliorace. Terminologie v pedologii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

465 Kč

ČSN 75 0150 (750150) - květen 2008 aktuální vydání

Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

472 Kč

ČSN EN 1085 (750160) - září 2007 aktuální vydání

Čištění odpadních vod - Slovník

570 Kč

ČSN 75 0161 (750161) - říjen 2008

Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t

622 Kč

ČSN EN 16323 (750162) - červen 2018 aktuální vydání

Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod

770 Kč

ČSN 75 0170 (750170) - listopad 1986

Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod

590 Kč

ČSN ISO 6107-1 (750175) - červenec 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 1

340 Kč

ČSN ISO 6107-2 (750175) - duben 2009 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 2

440 Kč

ČSN ISO 6107-3 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

530 Kč

ČSN ISO 6107-4 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 4

190 Kč

ČSN ISO 6107-5 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 5

230 Kč

ČSN ISO 6107-6 (750175) - únor 2010 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 6

350 Kč

ČSN ISO 6107-7 (750175) - duben 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Slovník - Část 7

230 Kč

ČSN ISO 6107-8 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

420 Kč

ČSN ISO 6107-9 (750175) - únor 1999

Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík

440 Kč

ČSN ISO 20670 (750180) - červen 2020

Opětovné využití vody - Slovník

340 Kč

ČSN 75 5115 (755115) - červen 2010 aktuální vydání

Jímání podzemní vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.12t

475 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - září 2008 aktuální vydání

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 16972 (832202) - září 2020

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 134 (832203) - únor 1999 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí

350 Kč

ČSN EN 135 (832204) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních názvů

440 Kč

ČSN EN ISO 374-1 (832310) - srpen 2017 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

355 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - červenec 2019 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1868 (832603) - říjen 1998

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Seznam ekvivalentních termínů

440 Kč

ČSN 83 2700 (832700) - červen 2005

Ochranné oděvy - Slovník

945 Kč

ČSN EN 1005-1 +A1 (833503) - duben 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - červen 2012 aktuální vydání

Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy

340 Kč

ČSN EN ISO 13731 (833545) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky

440 Kč

ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - květen 2018

Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1540 (833610) - září 2013 aktuální vydání

Expozice pracoviště - Terminologie

350 Kč

ČSN ISO 4225 (835001) - duben 1997

Kvalita ovzduší - Obecná hlediska - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 11074 (836150) - únor 2016

Kvalita půdy - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

1 175 Kč

ČSN 83 7005 (837005) - květen 1987

Ochrana přírody. Krajiny. Termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 13965-2 (838001) - květen 2011 aktuální vydání

Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

340 Kč