ČSN 46 3156 (463156) Zrušená norma

Paprika zeleninová

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-28:1992. Norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996 závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Čl.2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996 závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro papriku zeleninovou odrůd (kultivarů) Capsicum annuum L., určenou k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro papriku zeleninovou určenou k průmyslovému zpracování. Podle tvaru se rozlišují čtyři druhy papriky zeleninové: podlouhlá ( špičatá), hranatá bez špičky, hranatá se špičkou, zploštělá (rajčinová). V kap. 2 - Znaky jakosti obsahuje čl.2.1 (zezávazněný ministerstvem zdravotnictví) tyto: Minimální požadavky: "Paprika zeleninová všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celá, zdravá, nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou potřebu, čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek, čerstvého vzhledu, nepoškozená mrazem, v podstatě nepoškozená škůdci, v podstatě bez škůdců, dobře vyvinutá, bez nezacelených poranění, bez popálenin způsobených sluncem (s výjimkou zvláštních ustanovení uvedených v 2.2 Třídy jakosti), se stopkou, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Musí být v takovém stavu, aby snesly přepravu a manipulaci a mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti." Článek 5.2 zezávazněný ministerstvem zdravotnictví se týká balení: "Paprika zeleninová musí být balena způsobem zajišťujícím jejich náležitou ochranu. Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté, nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození výrobků. Dovoluje se používat materiály, především papír, nebo razítka s obchodními údaji, pokud je tisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými. V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi. ČSN 46 3156 byla vydána v únoru 1996. Nahradila články 11 a 13 ČSN 46 3150 z 11.3.1989.

Označení ČSN 46 3156 (463156)
Katalogové číslo 19118
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963191188
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 56
  • ČSN 463156
  • ČSN 46 31 56 : 1996
  • ČSN 463156:1996
  • ČSN 46 3156:1996