1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 10155 (420930) Zrušená norma

Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Technické dodací podmínky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma obsahuje požadavky na dlouhé výrobky a ploché výrobky z konstrukčních ocelí válcovaných za tepla se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi (legované ušlechtilé oceli podle EN 10020) pevnostních stupňů a jakostních skupin uvedených v tabulce 3 (chemické složení) a tabulkách 5 a 6 (mechanické vlastnosti) v obvykle dodávaném stavu podle 7.2.
Tloušťky výrobků z ocelí a jakostních skupin, dodávaných podle této evropské normy jsou uvedeny v tabulce 2. Použití výrobků větších tlouštěk podle této normy musí být dohodnuto při objednávce.
Doplňkový požadavek 1.
Oceli podle této evropské normy jsou určeny (s omezeními podle bodu 7.5.1) pro použití na svařované, nýtované, nebo šroubované díly se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi při obvyklých teplotách okolí. Tyto oceli nejsou určeny pro tepelné zpracování s výjimkou výrobků dodávaných ve stavu N. Žíhání ke snížení pnutí je dovoleno. Výrobky dodávané ve stavu N smí být po dodání normalizačně žíhány a tvářeny za tepla (viz kapitola 3).

Označení ČSN EN 10155 (420930)
Katalogové číslo 18653
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963186535
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 10025-1 (420904), ČSN EN 10025-5 (420904)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)