ICS 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli

ČSN EN ISO 9443 (420019) - září 2019 aktuální vydání

Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla

230 Kč

ČSN EN 10056-2 (420032) - březen 1995

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

ČSN EN 10034 (420033) - září 1995

Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10343 (420123) - prosinec 2009

Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - listopad 2019 aktuální vydání

Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky

550 Kč

ČSN EN 10132-1 (420166) - září 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 10132-2 (420167) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli k cementování

190 Kč

ČSN EN 10132-3 (420168) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli k zušlechťování

230 Kč

ČSN EN 10132-4 (420169) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 4: Oceli na pružiny a další použití

230 Kč

ČSN 42 0188 (420188) - říjen 1964

Předvalky ocelové válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - duben 2015 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska

340 Kč

ČSN EN 10025-1 (420904) - září 2005

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

370 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

440 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

440 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu

340 Kč

TNI CEN/TR 10347 (420904) - září 2007

Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí

190 Kč

ČSN EN 10225-1 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy

550 Kč

ČSN EN 10225-2 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily

440 Kč

ČSN EN 10225-3 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily

550 Kč

ČSN EN 10225-4 (420906) - duben 2021 nové vydání

Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily

550 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - září 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - leden 2020 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování

440 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - říjen 2020 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením

440 Kč

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - duben 2019 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové

350 Kč

ČSN EN 10090 (420944) - duben 2000

Oceli a slitiny na ventily pro spalovací motory

340 Kč

ČSN EN 10267 (420945) - březen 2000

Feriticko-perlitické oceli vytvrditelné z teploty tváření

230 Kč

ČSN EN 10085 (420950) - červen 2003 aktuální vydání

Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10238 (421025) - prosinec 2009 aktuální vydání

Výrobky z konstrukčních ocelí automaticky tryskané a automaticky opatřené ochranným výrobním základním povlakem

230 Kč

ČSN 42 5524 (425524) - leden 1985

Široká ocel z ocelí třídy 10 a 11 válcovaná za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5526 (425526) - duben 1989

Hutnictví železa. Široká ocel válcovaná za tepla z ocelí tříd 12 až 16 a 19 vysoké přesnosti. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5930 (425930) - leden 1979

Štětovnice z konstrukčních ocelí, válcované za tepla. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.88t

157 Kč