ICS 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli

ČSN EN 10056-2 (420032) - březen 1995

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

ČSN EN 10034 (420033) - září 1995

Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 0188 (420188) - říjen 1964

Předvalky ocelové válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 5524 (425524) - leden 1985

Široká ocel z ocelí třídy 10 a 11 válcovaná za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5526 (425526) - duben 1989

Hutnictví železa. Široká ocel válcovaná za tepla z ocelí tříd 12 až 16 a 19 vysoké přesnosti. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5930 (425930) - leden 1979

Štětovnice z konstrukčních ocelí, válcované za tepla. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.88t

157 Kč
foo