ČSN ISO 8165-1 (757529)

Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování

ČSN ISO 8165-1 Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolů. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8165-1:1992. ISO 8165 sestává z následujících částí pod obecným názvem Jakost vod. Část 1: Metoda plynové chromatografie po extrakčním zkoncentrování. Část 2: Metoda po derivatizaci s pentafluorbenzoylbromidem. Tato první část ISO 8165 specifikuje metodu stanovení fenolů, které jsou uvedeny v tabulce 1, v koncentračním rozmezí od 0,1 µg.l-1 do 1 mg.l-1. Koncentrační rozmezí závisí na druhu stanovených fenolů a na použité plynově chromatické metodě. Lze tak stanovit i další jednosytné fenoly, ale použitelnost má být v každém případě vyzkoušena. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Nefiltrovaný vzorek se extrahuje diethyletherem. Fenolové sloučeniny obsažené v extraktu se zkoncentrují za předepsaných podmínek. Stanoví se metodou plynové chromatografie na dvou kapilárních kolonách různé polarity (simultánní dělení) s detekcí plamenoionizačním detektorem (FID), nebo, jde-li o polychlorované fenoly, detektorem elektronového záchytu (ECD)." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 8165-1 (75 7529) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 8165-1 (757529)
Katalogové číslo 18974
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189741
Dostupnost skladem (tisk na počkání)