ČSN EN 60903 (359716) Zrušená norma

Specifikace pro rukavice a palečnice z izolačních materiálů pro práce pod napětím

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60903:1992. Platí pro izolační rukavice a palečnice. Pokud není stanoveno jinak, používání samotného termínu "rukavice" zahrnuje v sobě rukavice a palečnice. Je stanoveno jednak 6 tříd rukavic lišících se v elektrických vlastnostech a označených jako: třída 00, třída 0, třída 1, třída 2, třída 3 a třída 4. Je dále stanoveno šest kategorií s různými vlastnostmi týkajících se následujícího: odolnosti proti kyselině, odolnosti proti oleji, odolnosti proti ozónu , mechanické pevnosti (vyšší úroveň) a kombinací všech těchto odolností. Tyto kategorie jsou označeny písmeny A, H, Z, M a R a pro velmi nízké teploty písmenem C. Norma se zabývá složením, tříděním, fyzickými (přesněji rozměrovými ev. ergonometrickými) požadavky, zkouškami rukavic, zkouškami a pravidly vzorkování. Normu doplňuje obrazová příloha. K normě je připojena národní příloha NA, obsahující návod pro výběr rukavic v závislosti na jmenovitém a maximálním napětí sítě v ČR. ČSN EN 60903 (35 9716) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 60903 (359716)
Katalogové číslo 18979
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963189796
Změny a opravy A11 3.99t, Z1 7.04t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
a nahrazena ČSN EN 60903 ed. 2 (359716)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)