ČSN EN ISO 5961 (757418)

Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)

ČSN EN ISO 5961 Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5961:1995. Tato norma specifikuje dvě metody stanovení kadmia: plamenovou atomovou absorpční spektrometrii (F-AAS) (oddíl 2) a atomovou absorpční spektrometrii s elektrotermickou atomizací (ETA-AAS) (oddíl 3). Stanovení kadmia AAS v plameni acetylen - vzduch: Metodu lze použít pro vzorky vod a odpadních vod s hmotností koncentrací kadmia v rozmezí od 0,05 mg.l-1 do 1 mg.l-1. Vyšší koncentrace lze stanovit po naředění vzorku. Rozsah užití je možno rozšířit směrem k nižším koncentracím opatrným odpařením vzorku vody, který byl předem okyselen kyselinou dusičnou. V kalech a sedimentech může být kadmium stanoveno po vhodném rozkladu (vyluhování), při kterém je nutno vyhnout se tvorbě sraženiny. Stanovení kadmia AAS s elektrotermickou atomizací: Metoda je vhodná pro stanovení kadmia v rozmezí od 0,3 µg.l-1 do 3 µg.l-1 při dávkování objemu 10 µl. Tento rozsah použitelnosti metody lze rozšířit směrem k vyšším koncentracím ředěním vzorku vody nebo použitím menšího dávkovaného objemu. V kalech a sedimentech může být kadmium stanoveno po rozkladu (vyluhování). Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 5961 (75 7418) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN ISO 5961 (757418)
Katalogové číslo 18956
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963189567
Dostupnost skladem (tisk na počkání)