ČSN ISO 5666-1 (757438) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou atomovou absorpční spektrometrií. Část 1: Metoda po mineralizaci manganistanem a peroxodisíranem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN ISO 5666-1 (757438)
Katalogové číslo 18998
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963189987
Norma byla zrušena k 1. 9. 1998
a nahrazena ČSN EN 1483 (757439)