ČSN EN ISO 1797-1 (856004) Zrušená norma

Stomatologické rotační nástroje. Stopky. Část 1: Kovové stopky (ISO 1797-1:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 1797-1:1995. ISO 1797 se skládá z následujících částí pod společným názvem "Stomatologické rotační nástroje-Stopky." Část 1: Kovové stopky. Část 2: Stopky z plastických hmot. Tato mezinárodní norma stanovuje stopky stomatologických rotačních nástrojů a poskytuje měřící metody pro ověřování rozměrů. K zajištění celkové vysoké úrovně jakosti, byly zařazeny požadavky na kontrolu jakosti. Normalizovány jsou následující kapitoly: 3 Klasifikace, 4 Symboly a označení, 5 Požadavky, 6 Výběr vzorků, 7 Metody zkoušení, 8 Kontrola jakosti. ČSN EN ISO 1797-1 (85 6004) byla vydána v únoru 1996. Nahradila ČSN 85 6004 z 4.2.1986.

Označení ČSN EN ISO 1797-1 (856004)
Katalogové číslo 18905
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189055
Změny a opravy A1 1.00t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 1797-1 (856004)
Tato norma nahradila ČSN 85 6004 (856004) z prosince 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1797 (856004)
Stomatologie - Stopky pro rotační a oscilační nástroje