ČSN ISO 3743-1 (011605) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli. Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti

ČSN ISO 3743-1 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli. Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metodu pro určení hladin akustického výkonu malých, přemístitelných zdrojů hluku. Měří se v dozvukových zkušebních místnostech s tvrdými stěnami. Srovnávací metoda se používá k určení hladin akustického výkonu v oktávových pásmech. Prostorový průměr hladin akustického tlaku v oktávových pásmech zkoušeného zdroje se srovnává s prostorovým průměrem hladin akustického tlaku v oktávových pásmech, které jsou vyzařovány referenčním zdrojem zvuku o známém akustickém výkonu. Rozdíl hladin akustického tlaku je roven rozdílu hladin akustického výkonu, jsou-li podmínky stejné pro oba soubory měření. Průměrnou hladinu akustického výkonu A lze pak vypočítat z hladin akustického výkonu v oktávových pásmech. Norma stanovuje požadavky na dozvukovou zkušební místnost, použité přístroje, montáž a provoz zkoušeného zdroje, měření ve zkušební místnosti, výpočet hladin akustického výkonu, zaznamenávané informace a informace uváděné v protokolu.
V normě je tabulkovou formou uveden přehled mezinárodních norem popisující různé metody pro určení hladin akustického výkonu strojů a zařízení.
Informativní příloha A uvádí literaturu.
Metoda uvedená v normě je vhodná pro měření všech typů hluku ve stanoveném kmitočtovém rozsahu s vyjímkou přerušovaného hluku složeného z izolovaných impulzů akustické energie.

ISO 3743-1 je jednou z mezinárodní normy, která se skládá z následujících dvou částí:

Část 1 Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti Část 2 Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

Označení ČSN ISO 3743-1 (011605)
Katalogové číslo 19071
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963190716
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 3743-1 (011605)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3743-1 (011605)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

ČSN EN ISO 3743-2 (011605)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti