ČSN ISO 10260 (757575)

Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a

ČSN ISO 10260 Jakost vod. Měření biochemických ukazatelů. Spektrofotometrické stanovení koncentrace chlorofylu-a
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10260:1992. Specifikuje metodu stanovení koncentrace chlorofylu-a. Postup může být použit pro fytoplankton přirozených povrchových vod a pro stanovení růstu řas při biologických zkouškách. Při vhodném způsobu odběru vzorků může být uplatněn také pro společenstva fytobentosu. Ostatní řasové pigmenty jako chlorofyl-b a chlorofyl-c a některé rozkladné produkty chlorofylu nejsou do stanovení zahrnuty. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Řasy a ostatní nerozpuštěné látky se zachytí ze vzorku vody filtrací. Pigmenty řas ze zbytku na filtru se extrahují horkým ethanolem. Koncentrace chlorofylu-a v extraktu se stanoví spektrofotometricky. Koncentrace chlorofylu-a a feopigmentů se vypočte z rozdílu absorbancí změřených při 665 nm před okyselením a po okyselení extraktu." Postup zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 10260 (75 7575) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 10260 (757575)
Katalogové číslo 18971
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963189710
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 260
  • ČSN ISO 10260:1996
  • ČSN ISO 10 260:1996