ČSN EN 27418 (300042) Zrušená norma

Silniční vozidla. Obytná vozidla pro volný čas. Termíny a definice (ISO 7418:1989)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27418:1993. Obsahuje české termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: angličtina, francouzština, němčina. Dále obsahuje rejstříky v pořadí: český, anglický, francouzský a německý. Tato norma definuje termíny, které jsou v mezinárodních normách používány v souvislosti s obytnými vozidly pro volný čas, užívanými k příležitostnému obývání. Zahrnuje rovněž definice některých termínů pro víceúčelová vozidla s možností použití na silnicích. Tyto termíny jsou technicky rovnocenné definicím uvedeným v ISO 1176 a ISO 7237. Česky je normalizováno názvosloví, česky je definováno cca 123 hesel. Pro informaci jsou uvedeny názvy anglické, německé a francouzské. ČSN EN 27418 (30 0042) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 27418 (300042)
Katalogové číslo 18964
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963189642
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN EN 13878 (300010)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)