ICS 43.100 - Osobní automobily. Karavany a lehké přívěsy

ČSN EN 1949 +A1 (061461) - září 2013 aktuální vydání

Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech

350 Kč

ČSN EN 13878 (300010) - březen 2020 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 722-1 (300043) - srpen 2005 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy

190 Kč

ČSN EN 721 (300044) - květen 2020 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - listopad 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - srpen 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - květen 2019 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8936 (300049) - srpen 2017 aktuální vydání

Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16230-1 +A1 (300204) - srpen 2015 aktuální vydání

Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16230-2 (300204) - květen 2017

Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 3469 (300543) - březen 1994

Osobní automobily. Ostřikovací systémy čelního skla. Zkušební metody

190 Kč

ČSN 30 0724 (300724) - srpen 1990

Silniční motorová vozidla. Poloha sedících osob v osobním automobilu

190 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 33 2000-7-721 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a obytných přívěsech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 17. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

372 Kč