ČSN EN 370 (490660)

Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer)

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 370:1993. Stanovuje metodu pro zjištění ničivého účinku ochranného prostředku na dřevo proti napadení Anobium punctatum (De Geer), je-li ochranný prostředek aplikován povrchově. Metoda se používá pro jakékoliv povrchově aplikované ošetření, které je určené k zabránění výletu dospělých brouků, ale není určené k likvidaci larev v napadeném dřevě. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Ochranný prostředek se nanese štětcem nebo pipetou na zkušební tělesa z lehce napadnutelné dřeviny. Po vysušení se zkušební tělesa rozřežou každé na dvě dílčí tělesa a do čerstvě řezané čelní plochy se uloží larvy Anobium punctatum. Po usazení larev se neošetřené plochy zatmelí a hmyz se dochová k zakuklení a výletu. Počet brouků, kteří vylétnou a populace, která zůstane uvnitř těles se porovnají se stavem v neošetřených kontrolních tělesech." Podrobně popsán je i postup zkoušky. Příloha B (informativní) popisuje způsob chovu Anobium punctatum. Z textu vyjímáme článek B.6 Všeobecná hygienická opatření při chovu. Uvádí se v něm: "Aby se zabránilo napadení cizopasníky, především roztoči z rodu Pyemotes nebo blanokřídlým hmyzem např. Theocolax formiciformis nebo Spathius exarator, je potřebné přísně dodržovat speciální bezpečnostní opatření." Těmito opatřeními se rozumí "ochrana" tohoto chovu, nikoliv ochrana osob při práci! ČSN EN 370 (49 0660) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 370 (490660)
Katalogové číslo 18690
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963186900
Dostupnost skladem (tisk na počkání)