ČSN EN 60601-1-1 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 1. skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60601-1-1:1993. Tvoří skupinovou normu k IEC 601-1 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (dále jen všeobecná norma). V normách řady 601 stanovují skupinové normy všeobecné požadavky na bezpečnost, platné pro: skupinu zdravotnických elektrických přístrojů (např. radiologických); určité vlastnosti všech zdravotnických elektrických přístrojů, které nejsou plně vystiženy ve všeobecné normě (např. elektromagnetická kompatibilita ). Články a obrázky, kterými se všeobecná norma doplňuje, jsou číslovány od 201. Nově zařazené přílohy jsou označeny AAA, BBB atd. a obdobně odstavce označené písmeny - aaa), bbb) atd. Platí pro bezpečnost zdravotnických elektrických systémů (podle definice v čl.2.203, která zní Zdravotnický elektrický systém; systém: [medical electrical system; system]: Sestava více než jednoho zdravotnického elektrického přístroje nebo kombinace zdravotnického elektrického přístroje (přístrojů) s dalšími nezdravotnickými elektrickými přístroji, která se v důsledku spojení chová jako jednotka se stanovenými funkcemi.). Popisuje požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů, které poskytují ochranu pacientovi, obsluze i okolí. Předpokládá se, že organizace i osoby, sestavující zdravotnické elektrické systémy, podniknou nezbytné kroky pro zajištění splnění požadavků této normy. Přílohy této normy nejsou závazné, pokud tak není uvedeno v základním textu. Z hygienického hlediska jsou významné ty části normy, které se zabývají ochranou před nebezpečím úrazu elektrickým proudem (oddíl třetí) a ochranou před zářením (pátý oddíl normy, který je ovšem bez textu; platí text IEC 601-1). Zvláštní význam mají ty části normy, které se vztahují k ochraně před nebezpečím vzplanutí hořlavých směsí anestetik (oddíl šestý). ČSN EN 60601-1-1 (36 4800) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 60601-1-1 (364800)
Katalogové číslo 18494
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963184944
Změny a opravy A1 7.97t, Z1 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-1-10 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

ČSN EN 60601-1-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-9 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí