ČSN EN 713 (643114) Zrušená norma

Plastové potrubní systémy. Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami z polyolefínů. Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 713:1993. Uvádí metodu stanovení nerozpustnosti montovaných mechanických spojů (s výjimkou spojů svařených polyfuzně) mezi tvarovkami a tlakovými trubkami z polyolefinů vnitřním hydrostatickým přetlakem při ohybu. Normalizována je podstata zkoušky a její postup. Za pozornost stojí dvě upozornění v normě. Jednak v kapitole 4 - Zkušební zařízení: "Upozornění: Při tlakové zkoušce použitých částí je nutné provést všechna nezbytná bezpečnostní opatření." Jednak v kapitole 6 - Postup zkoušky: "Upozornění: Vzhledem k následkům porušení jednotlivých součástí zkušebního tělesa vlivem tlaku je nutné bezpečně umístit zkušební vzorek nebo zařízení, např. ponořit jej do vody nebo dát do ochranné klece." ČSN EN 713 (64 3114) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 713 (643114)
Katalogové číslo 18906
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963189062
Norma byla zrušena k 1. 10. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 3503 (643114)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)