ČSN IEC 50(101) (330050) Zrušená norma

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 101: Matematika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 50(101):1977. Norma obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a dále cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, ruština, němčina, španělština, italština, nizozemština, polština, švédština. Norma obsahuje tyto oddíly: 101-01 Pojmy týkající se polí. 101-02 Pojmy týkající se zpracování dat. 101-03 Pojmy týkající se rozdělení a integrálních transformací. 101-04 Pojmy týkající se časově proměnných veličin. 101-05 Pojmy týkající se vln. 101-06 Pojmy týkající se teorie informace. Je normalizováno cca 130 hesel. ČSN IEC 50(101) (33 0050) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN IEC 50(101) (330050)
Katalogové číslo 18790
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran
EAN kód 8590963187907
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
a nahrazena ČSN IEC 60050-101 (330050)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)