ICS 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - duben 2017

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - červen 2011

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

295 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - říjen 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) - březen 2011

Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska

230 Kč

ČSN IEC 60050-113 (330050) - květen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, A2 4.20t, A3 11.20t

1 945 Kč

ČSN 73 0401 (730401) - červenec 1989

Názvosloví v geodézii a kartografii

770 Kč

ČSN EN 1659 (857007) - prosinec 1998

Diagnostické systémy in vitro - Kultivační půdy pro mikrobiologii - Názvy a definice

125 Kč