ČSN EN 152-1 (490661) Zrušená norma

Zkušební metody pro ochranné prostředky na dřevo. Laboratorní metoda zjišťování preventivní účinnosti ochranného ošetření zpracovaného dřeva proti houbám způsobujícím modrání. Část 1: Aplikace nátěrem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 152-1:1988. Stanovuje metodu pro zjištění preventivní účinnosti prostředků na ochranné ošetření zpracovaného dřeva proti houbám způsobujícím modrání při aplikaci nátěrem nebo jinou krátkodobou metodou (např. postřik, stříkací tunel nebo máčení), kterou se dosáhne srovnatelného příjmu ochranného prostředku. Může se použít také pro základní nátěr (primer paint), který se používá v kombinaci s ochranným systémem na dřevo. Normalizována je podstata zkoušky: základním principem metody je infikování ošetřené plochy a neošetřené zadní strany houbami způsobujícími modrání a pozorování vývoje infekce na ošetřené ploše. Série dřevěných destiček (zkušební tělesa) z určeného druhu dřeva se na jedné ploše ošetří zkoušeným preparátem. Způsob ošetření se řídí typem ochranného prostředku a příslušnými předpisy pro použití: Typ A, Typ B a Typ C. Ošetřená zkušební tělesa se vystaví působení povětrnosti. V laboratoři se zkušební tělesa následně vystaví napadení směsné kultury dvou druhů hub, které způsobují zamodrání zpracovaného dřeva. Pro porovnání se doporučuje zahrnout do zkoušky také srovnávací prostředek se známou účinností. Podrobně popsán je i postup zkoušky. Příloha C obsahuje údaje o způsobu sterilizace. Z textu vyjímáme článek C.2 Sterilizace prostředkem na bázi ethylénoxidu, kde je uvedeno toto: Upozornění: Vzhledem k toxickým a explozivním vlastnostem ethylénoxidu se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření. Musí se zohlednit případné národní předpisy pro jeho použití. Dále vyjímáme článek C.3 Sterilizace propylénoxidem, kde je rovněž uvedeno: Upozornění: Vzhledem k chemickým vlastnostem propylénoxidu se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření. Musí se zohlednit případné národní předpisy pro jeho použití.
Poznámka: V textu normy je zřejmá tisková chyba, protože v obou upozorněních je uveden ethylénoxid. V čl. C.3 je to nepochybně mylný údaj. ČSN EN 152-1 (49 0661) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 152-1 (490661)
Katalogové číslo 18689
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963186894
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
a nahrazena ČSN EN 152 (490661)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 152 (490661)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda