ČSN 46 3157 (463157) Zrušená norma

Rajčata

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-36:1992. Norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996 závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Čl.2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.3.1996 závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Tato norma platí pro rajčata odrůd (kultivarů) Lycopersicum esculentum Mill., určená k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro rajčata určená k průmyslovému zpracování. Podle tvaru se rozlišují tři tržní druhy rajčat: "podlouhlá" (nebo protáhlá), "žebernatá", "kulatá" či kulovitá vč. rajčat "třešňovitých". V kap. 2 - Znaky jakosti obsahuje čl.2.1 (zezávazněný ministerstvem zdravotnictví) tyto: Minimální požadavky: "Rajčata všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celá, zdravá, nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou potřebu, čistá, v podstatě bez viditelných cizích látek, čerstvého vzhledu, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Obchodování s rajčaty v hroznech se dovoluje, pokud odpovídají jakosti Výběr nebo I. jakosti a pokud jsou balena v obalech o jednotném obsahu. Zelené části musí být svěží, zdravé, čisté, zcela bez listů a bez viditelných cizích látek. Musí být v takovém stavu, aby snesly přepravu a manipulaci a mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti." Článek 5.2 zezávazněný ministerstvem zdravotnictví se týká balení: "Rajčata musí být balena způsobem zajišťujícím jejich náležitou ochranu. Materiály použité uvnitř obalů musí být nové, čisté, nesmějí způsobovat vnější ani vnitřní poškození výrobků. Dovoluje se používat materiály, především papír, nebo razítka s obchodními údaji, pokud je tisk nebo štítkování provedeno barvou nebo lepidlem zdravotně nezávadnými. V obalech se nesmějí vyskytovat cizí příměsi. ČSN 46 3157 byla vydána v únoru 1996. Nahradila články 14 až 16 ČSN 46 3150 z 11.3.1989.

Označení ČSN 46 3157 (463157)
Katalogové číslo 19119
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963191195
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 57
  • ČSN 463157
  • ČSN 46 31 57 : 1996
  • ČSN 463157:1996
  • ČSN 46 3157:1996