ČSN IEC 819-3-3 (346570) Zrušená norma

Specifikace necelulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 3: Neplněné aramidové (aromatické polyamidové) papíry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento list normy IEC 819-3 specifikuje požadavky pro tři typy neplněnýcharamidových papírů.
Typ 1: Kalandrovaný papír.
Typ 2: Kalandrovaný papír se zvýšenou pevností v dotržení a přizpůsobivostí.
Typ 3: Nekalandrovaný papír.

Označení ČSN IEC 819-3-3 (346570)
Katalogové číslo 18721
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963187211
Změny a opravy Z1 1.07t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN EN 60819-3-3 (346570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60819-1 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a obecné požadavky

ČSN EN 60819-2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 60819-3-1 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Plněný skelný papír

ČSN EN 60819-3-2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Hybridní anorganicko-organický papír

ČSN EN 60819-3-3 ed. 2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry

ČSN EN 60819-3-4 ed. 2 (346570)
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Papír z aramidových vláken, obsahující ne více než 50 % částic slídy