ČSN ISO 4869-2 (011640) Zrušená norma

Akustika. Chrániče sluchu. Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

ČSN ISO 4869-2 Akustika. Chrániče sluchu. Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje tři metody (metodu oktávových pásem, metodu HML a metodu SNR) odhadu hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Metody jsou aplikovatelné jak pro hladiny akustického tlaku, tak pro ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Ačkoliv jsou tyto metody prvořadě určeny pro expozice ustáleným hlukem, mohou být také aplikovány pro hluk s impulsními složkami.
Hodnoty útlumů v oktávových pásmech, vážené hodnoty útlumů H, M, L a SNR jsou vhodné pro stanovení útlumových kritérií pro výběr, nebo srovnání chráničů sluchu a/nebo pro předepsání požadavků na minimální přijatelný útlum.
Uvedené metody nejsou vhodné pro případy, jsou-li měřeny špičkové hladiny akustického tlaku.
Informativní přílohy A až D uvádějí příklady výpočtu předpokládaných nejnižších hodnot útlumu APVfx, hodnoty ĹAx metodou oktávových pásem, užití a výpočtu hodnot H, M, L a SNR. V příloze E je literatura.

ISO 4869-2 je jednou z mezinárodní normy, která se skládá z následujících částí:

Část 1 Subjektivní metoda měření útlumu Část 2 Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu Část 3 Zjednodušená metoda měření vložného útlumu mušlových
chráničů sluchu pro účely kontroly jakosti Část 4 Metody měření útlumu chráničů sluchu s amplitudově
závislým útlumem

Označení ČSN ISO 4869-2 (011640)
Katalogové číslo 19247
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963192475
Norma byla zrušena k 1. 9. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 4869-2 (011640)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4869-1 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku

ČSN EN ISO 4869-2 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

ČSN EN ISO 4869-3 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

ČSN EN ISO 4869-4 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem