ČSN EN 471 (832820) Zrušená norma

Výstražné oděvy s vysokou viditelností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 471:1994. Určuje požadavky na oděv, který je schopný vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Tento oděv má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení předními světly dopravního prostředku. Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a retroreflexní materiály, jejich uspořádání a minimální plochu. Zkušební metody zaručují, že i oděv udrží určitou minimální úroveň ochrany i po ošetřování a čištění. Norma se zabývá zejména návrhem výstražného oděvu, požadavky pro podkladový materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi, fotometrickými a fyzikálními požadavky na retroreflexní materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi a zkušebními metodami. Za pozornost stojí ustanovení kapitoly 8 požadující štítek se symboly ošetřování a kapitola 9 o značení těchto výstražných oděvů s vysokou viditelností. I v tomto případě - podobně jako např. v ČSN EN 420, která se týká rukavic - je navržen piktogram, který navíc obsahuje i třídu velikosti oděvu (X) a třídu retroreflexního materiálu (Y) podle tabulek č. 1 a 6. ČSN EN 471 (83 2820) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN EN 471 (832820)
Katalogové číslo 18952
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963189529
Norma byla zrušena k 1. 7. 2004
a nahrazena ČSN EN 471 (832820)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)