ČSN IEC 559 (369304)

Binární aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou pro mikroprocesorové systémy

ČSN IEC 559 Binární aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou pro mikroprocesorové systémy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 559:1989. Zavedení soustavy s pohyblivou řádovou čárkou, která je ve shodě s touto normou, se může realizovat zcela v programovaných prostředcích, zcela v technických prostředcích nebo v jakékoliv kombinaci programových a technických prostředků. Technické komponenty, které vyžadují podporu programových prostředků, se nesmí prohlašovat za shodné s touto normou bez přihlédnutí ke konkrétním programovým prostředkům. Norma specifikuje: základní a rozšířené formáty čísel s pohyblivou řádovou čárkou; operace sčítání, odčítání, násobení dělení, druhé odmocniny, zbytku a porovnání; převody mezi celými čísly a čísly s pohyblivou řádovou čárkou; převody mezi různými formáty s pohyblivou řádovou čárkou a desítkovými řetězci; výjimky v pohyblivé řádové čárce a manipulaci s nimi, včetně nečíselných symbolů (NAN). Nespecifikuje: formáty desítkových řetězců a celých čísel; interpretaci znamének a platných polí nečíselných symbolů (NAN); vzájemné převody mezi dvojkovými a desítkovými čísly, do a rozšířených formátů. ČSN IEC 559 (36 9304) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN IEC 559 (369304)
Katalogové číslo 19009
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963190099
Změny a opravy Z1 12.02t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)