ICS 31.200 - Integrované obvody. Mikroelektronika

ČSN EN 61523-1 (013756) - září 2002

Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 1: Systémy pro výpočet zpoždění a výkonu integrovaných obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 60050-521 (330050) - červen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.18t, A2 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 005 Kč

ČSN EN 190000 (358750) - srpen 1997

Kmenová specifikace - Monolitické integrované obvody

1 530 Kč

ČSN EN 190100 (358751) - září 1998

Dílčí specifikace - Číslicové monolitické integrované obvody

550 Kč

ČSN EN 190101 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované obvody TTL - Řady 54, 64, 74, 84

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190102 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54S, 64S, 74S, 84S

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190103 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované nízkovýkonové Schottkyho obvody TTL - Řady 54LS, 64LS, 74LS, 84LS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190106 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Zdokonalené nízkovýkonové číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54ALS, 74ALS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190107 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Rychlé číslicové integrované obvody TTL - Řady 54F, 74F

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190108 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Zdokonalené číslicové integrované Schottkyho obvody TTL - Řady 54AS, 74AS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190109 (358751) - listopad 1997

Rodová specifikace: Číslicové integrované obvody HC MOS - Řady HC/HCT/HCU

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190110 (358751) - listopad 1997

Vzorová předmětová specifikace: Číslicové integrované obvody - mikroprocesory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 190116 (358751) - červen 1998

Rodová specifikace - Číslicové integrované obvody AC MOS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 163100 (358763) - říjen 1997

Dílčí specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 163101 (358763) - říjen 1997

Vzorová předmětová specifikace: Vrstvové a hybridní integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 165000-1 (358765) - říjen 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 1: Kmenová specifikace - Postup pro schválení způsobilosti

550 Kč

ČSN EN 165000-2 (358765) - říjen 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 2: Vnitřní vizuální kontrola a zvláštní zkoušky

350 Kč

ČSN EN 165000-3 (358765) - září 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 3: Přehled vlastních auditů a protokol pro výrobce vrstvových a hybridních integrovaných obvodů

770 Kč

ČSN EN 165000-4 (358765) - září 1997

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 4: Informace pro zákazníka, plány úrovní hodnocení výrobku a vzorová předmětová specifikace

550 Kč

ČSN EN 165000-5 (358765) - listopad 1998

Vrstvové a hybridní integrované obvody - Část 5: Postup pro kvalifikační schválení

350 Kč

ČSN EN 62417 (358769) - prosinec 2010

Polovodičové součástky - Zkoušky pohyblivých iontů pro tranzistory řízené polem (MOSFET)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN IEC 60191-5 (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 5: Doporučení týkající se pouzder integrovaných obvodů, které jsou automaticky nalepované na pásek (TAB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62215-3 (358792) - duben 2014

Integrované obvody - Měření impulzní odolnosti - Část 3: Nesynchronní přechodová injekční metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62433-2 ed. 2 (358795) - září 2017 aktuální vydání

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62433-3 (358795) - září 2017

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62433-4 (358795) - leden 2017

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 62433-1 (358795) - listopad 2019

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 1: Obecný modelovací rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60747-16-10 (358797) - květen 2005

Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60747-16-3 (358797) - únor 2003

Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, A2 4.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

485 Kč

ČSN EN 61943 (358798) - červen 2000

Integrované obvody - Směrnice pro postup schvalování výrobních linek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61964 (358798) - červen 2000

Integrované obvody - Uspořádání vývodů (pinů) paměťových součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61967-1 (358798) - prosinec 2002

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 61967-2 (358798) - duben 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 2: Měření vyzařovaných emisí - Metoda dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61967-4 (358798) - leden 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.06t, Oprava 1 6.07t, Oprava 2 1.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

335 Kč

ČSN EN 61967-5 (358798) - prosinec 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Měření emisí šířených vedením - Metoda pracovního stolu s Faradayovou klecí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61967-6 (358798) - květen 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.08t, Oprava 1 6.11t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

425 Kč

ČSN EN 61967-8 (358798) - květen 2012

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62132-1 ed. 2 (358798) - červen 2016 aktuální vydání

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62132-2 (358798) - září 2011

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 2: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda dutiny TEM a širokopásmové dutiny TEM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62132-3 (358798) - duben 2008

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1GHz - Část 3: Metody injekce velkého proudu (BCI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62132-4 (358798) - listopad 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu

340 Kč

ČSN EN 62132-5 (358798) - září 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Metoda pracovní Faradayovy klece

340 Kč

ČSN EN 62132-8 (358798) - duben 2013

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62228-2 (358798) - červenec 2017

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 2: Vysílače-přijímače LIN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798) - červenec 2019

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62228-1 (358798) - srpen 2018

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 62228-3 (358798) - listopad 2019

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 3: Vysílače-přijímače CAN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN IEC 1739 (358798) - únor 2001

Integrované obvody - Postupy pro schválení výrobní linky a management jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60748-2 (358798) - srpen 2000

Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 2: Číslicové integrované obvody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60748-4 (358798) - leden 2000

Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 4: Stykové integrované obvody (pro rozhraní)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 748-11 (358798) - říjen 1993

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Dílčí norma pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.97t

465 Kč

ČSN IEC 748-11-1 (358798) - říjen 1996

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 11: Oddíl 1: Vnitřní vizuální kontrola pro polovodičové integrované obvody kromě hybridních obvodů

350 Kč

ČSN IEC 748-20 (358798) - leden 1993

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 20: Kmenová norma pro vrstvové integrované obvody a hybridní integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.97t

465 Kč

ČSN IEC 748-3 (358798) - prosinec 1994

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 8.96t, Opr.A2/Cor.1 5.97t

1 240 Kč

ČSN EN 62090 ed. 2 (359390) - listopad 2017 aktuální vydání

Etikety na obalech elektronických součástek používající čárový kód a dvojrozměrné symboliky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN IEC 559 (369304) - únor 1996

Binární aritmetika s pohyblivou řádovou čárkou pro mikroprocesorové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

262 Kč

ČSN IEC 824 (369363) - prosinec 1996

Terminologie vztahující se k mikroprocesorům

190 Kč