ČSN ISO 7251 (560107) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu suspektních Escherichia coli. Technika nejvýše pravděpodobného počtu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7251:1993. Poskytuje všeobecné pokyny pro stanovení počtu suspektních Escherichia coli ve výrobcích určených pro výživu lidí nebo ke krmení zvířat, a to pomocí kultivace v tekutých půdách a určením nejvýše pravděpodobného počtu (MPN) po inkubaci při 35°C nebo 37°C (konkrétní teplota je předmětem dohody mezi účastněnými stranami), a dále při 45°C. Upozornění: Některé patogenní kmeny Escherichia coli nerostou při 45°C. Omezená použitelnost této normy vyplývá ze skutečnosti, že metoda vykazuje značnou míru proměnlivosti. Metoda by proto měla být aplikována a výsledky interpretovány ve světle informace uvedené v čl.10.4. (Vzájemná shoda výsledků, kde se odkazuje na normativní přílohu A, která také uvádí konfidenční meze.) Normalizována je podstata zkoušky a její postup. ČSN ISO 7251 (56 0107) byla vydána v únoru 1996.

Označení ČSN ISO 7251 (560107)
Katalogové číslo 18411
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1996
Datum účinnosti 1. 3. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963184111
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN ISO 7251 (560107)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)