ICS 07.100.30 - Mikrobiologie potravin

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - květen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)

190 Kč

ČSN EN 13783 (560009) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22174 (560012) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16140-3 (560078) - srpen 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 3: Protokol pro vnitrolaboratorní ověření referenčních metod a validovaných alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 16140-4 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16140-5 (560078) - leden 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 5: Protokol pro faktoriální mezilaboratorní validaci nechráněných metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 16140-6 (560078) - červen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - červenec 2016 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu

230 Kč

ČSN ISO 16649-1 (560079) - červen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glukuronidu

230 Kč

ČSN ISO 16649-2 (560079) - květen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu

190 Kč

ČSN EN ISO 4833-1 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 4833-2 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

ČSN 56 0084 (560084) - červen 1986

Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

230 Kč

ČSN ISO 4832 (560085) - září 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

190 Kč

ČSN ISO 4831 (560086) - srpen 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč

ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - říjen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15216-2 (560087) - březen 2020

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - duben 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

780 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6888-1 (560089) - prosinec 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.04t, A2 4.19t

480 Kč

ČSN EN ISO 6888-2 (560089) - prosinec 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.04t

315 Kč

ČSN EN ISO 6888-3 (560089) - listopad 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t

250 Kč

ČSN 56 0090 (560090) - únor 1987

Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum

350 Kč

ČSN EN ISO 7937 (560091) - únor 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN EN ISO 7932 (560092) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

570 Kč

ČSN EN ISO 11290-1 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 11290-2 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN 56 0094 (560094) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

125 Kč

ČSN 56 0095 (560095) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc

125 Kč

ČSN EN ISO 21528-1 (560096) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - květen 2021 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií

230 Kč

ČSN ISO 11866-1 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-β-D-glukuronidu (MUG)

190 Kč

ČSN ISO 11866-2 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán

190 Kč

ČSN EN ISO 11133 (560099) - prosinec 2014

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 10.18t, A2 12.20t

1 298 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - září 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv

340 Kč

ČSN EN ISO 13307 (560101) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - únor 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

340 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - červen 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - červenec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - srpen 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - prosinec 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 5: Specifická pravidla pro vzorky mléka a mléčných výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 6887-6 (560102) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

230 Kč

ČSN EN ISO 7218 (560103) - březen 2008

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

1 120 Kč

ČSN EN ISO 17468 (560104) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 17604 (560105) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření

230 Kč

ČSN ISO 7251 (560107) - listopad 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108) - červen 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18744 (560109) - říjen 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10273 (560110) - únor 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica

440 Kč

ČSN EN ISO 19020 (560111) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19343 (560113) - prosinec 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda

230 Kč

ČSN ISO 15214 (560117) - leden 2000

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč

ČSN EN ISO 16654 (560118) - únor 2002

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

355 Kč

ČSN ISO 17410 (560119) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18743 (560122) - duben 2016

Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu

340 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - leden 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií

340 Kč

ČSN EN ISO 13720 (560127) - leden 2011

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.

190 Kč

ČSN ISO 13722 (560129) - červen 1998

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu Brochotrix thermosphacta - Technika počítání kolonií

190 Kč

ČSN EN 14569 (560132) - duben 2005

Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21567 (560134) - červenec 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

360 Kč

ČSN EN ISO 18465 (560135) - srpen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20976-1 (560141) - říjen 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 1: Expoziční testy pro studium růstového potenciálu, doby lag fáze a maximální rychlosti růstu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22117 (560624) - listopad 2019

Mikrobiologie potravinového řetězce - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

440 Kč

ČSN EN ISO 19036 (560625) - květen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18593 (560626) - květen 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

230 Kč

ČSN ISO 21807 (560627) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity

190 Kč

ČSN EN ISO 21871 (560628) - září 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20836 (560630) - únor 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Zkoušení výkonnosti termocyklérů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20837 (560635) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20838 (560636) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - květen 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter

340 Kč

ČSN ISO 20128 (560642) - leden 2007

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 13559 (560644) - září 2007

Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

ČSN ISO 8553 (560647) - listopad 2007

Mléko - Stanovení počtu mikroorganismů - Plotnová technika očkování kličkou s inkubací při 30 °C

190 Kč

ČSN ISO 21527-1 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

190 Kč

ČSN ISO 21527-2 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

230 Kč

ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - leden 2018

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - květen 2021 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií druhu Vibrio - Část 2: Stanovení celkového počtu a počtu potenciálně enteropatogenních bakterií Vibrio parahaemolyticus v mořských plodech pomocí hybridizace nukleové kyseliny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15213 (560652) - září 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu

190 Kč

ČSN EN ISO 22118 (560653) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22119 (560654) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15634-1 (560671) - duben 2020 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15634-2 (560671) - duben 2020

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - prosinec 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14166 (560673) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 56 9609 (569609) - únor 2008

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace

440 Kč

ČSN EN 14131 (570072) - únor 2004

Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - květen 2006

Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 21187 (570103) - září 2021 nové vydání

Mléko - Kvantitativní stanovení mikrobiologické kvality - Návod pro stanovení a ověření konverzního vztahu mezi výsledky alternativní a základní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 6611 (570109) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

190 Kč

ČSN ISO 14461-1 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií

350 Kč

ČSN ISO 14461-2 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění

340 Kč

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - červenec 2007 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje

230 Kč

ČSN P ISO/TS 27265 (570850) - únor 2012

Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií

230 Kč

ČSN ISO 7889 (571420) - únor 2004

Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C

230 Kč

ČSN ISO 9232 (571421) - březen 2004

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)

230 Kč