Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 07.100.30 - Mikrobiologie potravin

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
95208

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - květen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)

190 Kč vč. DPH
64417

ČSN EN 13783 (560009) - červenec 2002

Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73341

ČSN EN ISO 22174 (560012) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501161

ČSN EN ISO 16140-1 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501159

ČSN EN ISO 16140-2 (560078) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
500308

ČSN EN ISO 16649-3 (560079) - červenec 2016 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu

230 Kč vč. DPH
67353

ČSN ISO 16649-1 (560079) - červen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glukuronidu

230 Kč vč. DPH
67127

ČSN ISO 16649-2 (560079) - květen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu

190 Kč vč. DPH
95139

ČSN EN ISO 4833-1 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč vč. DPH
95140

ČSN EN ISO 4833-2 (560083) - duben 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč vč. DPH
29408

ČSN 56 0084 (560084) - červen 1986

Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

230 Kč vč. DPH
86705

ČSN ISO 4832 (560085) - září 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií

190 Kč vč. DPH
86555

ČSN ISO 4831 (560086) - srpen 2010 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč vč. DPH
502911

ČSN EN ISO 15216-1 (560087) - říjen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
93827

ČSN P CEN ISO/TS 15216-2 (560087) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT - PCR v reálném čase - Část 2: Metoda pro kvalitativní stanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502680

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - září 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
93966

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
57705

ČSN EN ISO 6888-1 (560089) - prosinec 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.04t, A2 4.19t


480 Kč vč. DPH
57706

ČSN EN ISO 6888-2 (560089) - prosinec 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.04t


315 Kč vč. DPH
68806

ČSN EN ISO 6888-3 (560089) - listopad 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t


250 Kč vč. DPH
29410

ČSN 56 0090 (560090) - únor 1987

Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum

350 Kč vč. DPH
74971

ČSN EN ISO 7937 (560091) - únor 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií

230 Kč vč. DPH
73787

ČSN EN ISO 7932 (560092) - srpen 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč vč. DPH
503382

ČSN EN ISO 11290-1 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč vč. DPH
503383

ČSN EN ISO 11290-2 (560093) - prosinec 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč vč. DPH
29411

ČSN 56 0094 (560094) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus

125 Kč vč. DPH
29412

ČSN 56 0095 (560095) - duben 1988

Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc

125 Kč vč. DPH
503967

ČSN EN ISO 21528-1 (560096) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503957

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
77107

ČSN ISO 11866-1 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-β-D-glukuronidu (MUG)

190 Kč vč. DPH
77108

ČSN ISO 11866-2 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán

190 Kč vč. DPH
96428

ČSN EN ISO 11133 (560099) - prosinec 2014

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.15t, A1 10.18t


1 068 Kč vč. DPH
502992

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - září 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv

340 Kč vč. DPH
94123

ČSN EN ISO 13307 (560101) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků

230 Kč vč. DPH
504202

ČSN EN ISO 6887-1 (560102) - únor 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

340 Kč vč. DPH
505230

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - červen 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

230 Kč vč. DPH
507980

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - červenec 2019 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

230 Kč vč. DPH
508133

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - srpen 2019 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

230 Kč vč. DPH
87258

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - prosinec 2010

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků

230 Kč vč. DPH
94122

ČSN EN ISO 6887-6 (560102) - listopad 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

230 Kč vč. DPH
80639

ČSN EN ISO 7218 (560103) - březen 2008

Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t


1 120 Kč vč. DPH
501160

ČSN EN ISO 17468 (560104) - únor 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
99635

ČSN EN ISO 17604 (560105) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření

230 Kč vč. DPH
77141

ČSN ISO 7251 (560107) - listopad 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč vč. DPH
95096

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108) - červen 2014

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
500511

ČSN EN ISO 18744 (560109) - říjen 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503124

ČSN EN ISO 10273 (560110) - listopad 2017 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
503958

ČSN EN ISO 19020 (560111) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506419

ČSN EN ISO 19343 (560113) - prosinec 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda

230 Kč vč. DPH
57865

ČSN ISO 15214 (560117) - leden 2000

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč vč. DPH
64090

ČSN EN ISO 16654 (560118) - únor 2002

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t


355 Kč vč. DPH
68451

ČSN ISO 17410 (560119) - říjen 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů

190 Kč vč. DPH
79613

ČSN ISO 6730 (560120) - říjen 2007 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie psychrotrofních mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 6,5 °C

190 Kč vč. DPH
93967

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121) - prosinec 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
99114

ČSN EN ISO 18743 (560122) - duben 2016

Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
99221

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123) - duben 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503959

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - březen 2018 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503960

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - březen 2018

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
87469

ČSN EN ISO 13720 (560127) - leden 2011

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.

190 Kč vč. DPH
52036

ČSN ISO 13722 (560129) - červen 1998

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu Brochotrix thermosphacta - Technika počítání kolonií

190 Kč vč. DPH
72102

ČSN EN 14569 (560132) - duben 2005

Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
73590

ČSN EN ISO 21567 (560134) - červenec 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t


360 Kč vč. DPH
503045

ČSN EN ISO 18465 (560135) - srpen 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
93148

ČSN P CEN ISO/TS 22117 (560624) - červen 2013

Mikrobiologie potravin a krmiv - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním

350 Kč vč. DPH
78385

ČSN P ISO/TS 19036 (560625) - květen 2007

Mikrobiologie potravin a krmiv - Pokyny pro odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 9.09t


530 Kč vč. DPH
507262

ČSN EN ISO 18593 (560626) - květen 2019 nové vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů

230 Kč vč. DPH
76712

ČSN ISO 21807 (560627) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Stanovení vodní aktivity

190 Kč vč. DPH
76629

ČSN EN ISO 21871 (560628) - září 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu

230 Kč vč. DPH
74423

ČSN P CEN ISO/TS 20836 (560630) - únor 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Zkoušení výkonnosti termocyklérů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
76210

ČSN EN ISO 20837 (560635) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
76209

ČSN EN ISO 20838 (560636) - říjen 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503123

ČSN EN ISO 22964 (560640) - listopad 2017

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterie rodu Cronobacter

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
77627

ČSN ISO 20128 (560642) - leden 2007

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč vč. DPH
79495

ČSN ISO 13559 (560644) - září 2007

Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč vč. DPH
79814

ČSN ISO 8553 (560647) - listopad 2007

Mléko - Stanovení počtu mikroorganismů - Plotnová technika očkování kličkou s inkubací při 30 °C

190 Kč vč. DPH
82562

ČSN ISO 21527-1 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

190 Kč vč. DPH
82563

ČSN ISO 21527-2 (560650) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

230 Kč vč. DPH
503513

ČSN EN ISO 21872-1 (560651) - leden 2018

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
82539

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651) - leden 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae

340 Kč vč. DPH
84207

ČSN ISO 15213 (560652) - září 2009

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu

190 Kč vč. DPH
89246

ČSN EN ISO 22118 (560653) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
89245

ČSN EN ISO 22119 (560654) - prosinec 2011

Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
87546

ČSN EN 15634-1 (560671) - únor 2011 aktuální vydání

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Všeobecné zásady

230 Kč vč. DPH
90522

ČSN P CEN/TS 15634-2 (560671) - červenec 2012

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
500424

ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
500423

ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
500861

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - prosinec 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
84119

ČSN EN 14166 (560673) - listopad 2009

Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80281

ČSN 56 9609 (569609) - únor 2008

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace

440 Kč vč. DPH
68717

ČSN EN 14131 (570072) - únor 2004

Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
75761

ČSN EN ISO 21187 (570103) - květen 2006

Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody

230 Kč vč. DPH
83792

ČSN ISO 6611 (570109) - srpen 2009

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

190 Kč vč. DPH
84205

ČSN ISO 14461-1 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií

350 Kč vč. DPH
84206

ČSN ISO 14461-2 (570518) - září 2009

Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění

340 Kč vč. DPH
78815

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - červenec 2007 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje

230 Kč vč. DPH
74479

ČSN ISO 8552 (570548) - prosinec 2005

Mléko - Stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 21 °C (Rychlá metoda)

190 Kč vč. DPH
89894

ČSN P ISO/TS 27265 (570850) - únor 2012

Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií

230 Kč vč. DPH
69450

ČSN ISO 7889 (571420) - únor 2004

Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C

230 Kč vč. DPH
69451

ČSN ISO 9232 (571421) - březen 2004

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)

230 Kč vč. DPH