ČSN 56 0084 (560084)

Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4248-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnilo přechodné ustanovení, které připouštělo používat "nestandardní" živnou půdu z n.p. IMUNA Šarišské Michaľany, a to do 31.12.1989. Norma RVHP platí pro potravinářské výrobky, kde povolený počet mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů je menší než 300 v 1 g nebo menší než 30 v 1 cm3 a předepisuje metodu stanovení pravděpodobného počtu (MPN) těchto mikroorganismů, rostoucích při 30°C. Tato norma neplatí pro zkoušení konzerv. Postupy při provádění normalizovaných vyšetření jsou podrobně popsány. Norma se vztahuje k některým kvalitativním znakům (jakosti) významným pro hygienu výživy, popř. určuje metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 0084 byla schválena 18.6.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila čl. 76 z ČSN 56 0100 z 22.5.1968.
"Změnou a)-8/1989" se s účinností od 1.10.1989 do normy doplňuje formální úprava textu, schválená na 65. zasedání SKSN RVHP v r.1988.

Označení ČSN 56 0084 (560084)
Katalogové číslo 29408
Cena 230 Kč230
Datum schválení 18. 6. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963294087
Změny a opravy Za 8.89
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 00 84
  • ČSN 560084
  • ČSN 56 00 84 : 1986
  • ČSN 560084:1986
  • ČSN 56 0084:1986